Skip to main content

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vanaf 2017 de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit Register maakt zichtbaar wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording.

WZH is zelf verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, interpretatie en implementatie van het kwaliteitskader. Dit wordt uitgewerkt in een jaarlijks WZH Kwaliteitsplan in samenwerking met medewerkers van verschillende locaties, stafafdelingen, medezeggenschap en adviesraden. Elk kwartaal wordt hier een rapportage op gemaakt zodat WZH de ontwikkelingen goed kan volgen. Download hier de Infographic WZH Kwaliteitsplan 2022-2024.

De onderstaande video is gemaakt door het LOC (Zeggenschap in zorg) en toont wat goede zorg inhoudt, volgens het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.