print deze pagina

Dagactiviteitencentrum NAH

Op zoek naar begeleiding, gezelligheid of arbeidsgerichte activiteiten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel? Kom dan naar onze Dagactiviteitencentra (DAC). In WZH Nieuw Berkendael vindt u een breed scala aan activiteiten aan (jong)volwassenen met NAH.

Tijdens de activiteiten wordt uitgegaan van uw individuele mogelijkheden. U krijgt alle ruimte om zelf activiteiten en initiatieven op te pakken en te organiseren. Samen met u kijken we wat uw levenservaring is en waar uw kwaliteiten liggen. Zo kunt u bijvoorbeeld meehelpen bij het vormgeven van een activiteit en het bepalen van het activiteitenaanbod. Hierbij wordt rekening gehouden met uw levensloop, werkervaring, opleiding en culturele achtergrond. Door deze manier van werken bent u in staat uzelf te ontplooien en ontwikkelen.

Gespecialiseerde programma's

Het dagactiviteitencentrum biedt de volgende gespecialiseerde programma’s:

 1. Algemeen
  Dit programma kent verschillende activiteiten in een gemiddelde groepsgrootte van circa 10 deelnemers. De activiteiten zijn gericht op beleving, elkaar ontmoeten, gezelligheid, gezond leven, activering, vaardigheidstraining en er is een uitgebreid sport- en bewegingsprogramma.
   
 2. Job
  Bij Job gaat het om arbeidsgerichte activiteiten. Samen met uw begeleider gaat u op zoek naar arbeidsgerichte activiteiten die bij u passen. Ook bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar het doen van vrijwilligerswerk of het toewerken naar een re-integratietraject. Job biedt individuele- en arbeidsgerichte activiteiten in groepsverband. Zo kunt u onder andere aan de slag in de natuur, horeca of administratie.
   
 3. Complementair programma
  Voor deelnemers met een bewustzijnsstoornis en mensen met ernstige fysieke en cognitieve beperkingen biedt het complementair programma uitkomst. Hierbij staan het bevorderen van comfort en welbevinden van de deelnemer centraal. In dit programma wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van klankschalen, etherische oliën, massage, beeld en geluid en Healing Touch.
   
 4. Hand in Hand
  Het gespecialiseerde programma Hand in Hand biedt ondersteuning aan mensen met NAH met gedragsproblemen al dan niet gecombineerd met overgevoeligheid voor prikkels. Deze dagbesteding wordt geboden individueel of in kleine groepen. Samen met uw begeleider gaat u op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen om u te ondersteunen.

Persoonlijk dagprogramma

Bij de keuze uit activiteiten is het belangrijk dat u zich kunt ontplooien en ontwikkelen, dat uw talenten optimaal benut worden en vooral dat u plezier heeft. In overleg met u wordt een dagprogramma met verschillende activiteiten opgesteld. U kunt aangeven wat u graag zou willen doen en welke persoonlijke doelen u wilt bereiken. Wij kijken vervolgens naar de mogelijkheden. Het dagprogramma maakt deel uit van het zorgleefplan waarin andere afspraken rond de zorg, welzijn, begeleiding en behandelingen in overleg worden vastgelegd.

Openingstijden Dagactiviteitencentrum

De openingstijden van het Dagactiviteitencentrum zijn:

Contact en meer informatie

Wilt u meer informatie over de Dagactiviteitencentra van WZH?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070-7561600 of vul het contactformulier in.