print deze pagina

Wat muziek kan doen

Onderzoek wijst uit dat muziek de belevingswereld van mensen met dementie positief kan beïnvloeden. Mooie initiatieven, zoals Radio Remember, maken daarom onderdeel uit van de zorg bij WZH. 

Tijdens het draaien of zingen van muziek kan men ineens opleven en zich vaak nog allerlei teksten en melodieën herinneren. Muziek kan ook rust brengen tijdens een maaltijd of juist iemand activeren en prikkelen. 

Radio Remember

Radio Remember is een internet radio station die muziek afspeelt welke is afgestemd op het dagritme en de herinneringen van de bewoners van de kleinschalige woongroepen bij WZH, overwegend 80-plussers met dementie.

Een periode van testen leverde mooie resultaten en verschillende publicaties op. Verschillende woonzorgcentra maken nu gebruik van Radio Remember. Vervolgonderzoek vindt plaats om de muziek persoonsgerichter aan te bieden en de interactie door de muziek te vergroten.

Radio Remember is een samenwerking tussen: Lectoraat Psychogeriatrie, Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving en De Zaak Bakker.