Cliënttevredenheid

Bij thuiszorg van WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Thuiszorg in Den Haag en Leidschendam-Voorburg een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden. 

Ga naar ZorgkaartNederland

PREZO keurmerk voor WZH Thuiszorg

WZH Thuiszorg heeft het PREZO Care keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle cliënten van WZH Thuiszorg. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om inzicht te krijgen in de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Thuiszorg Den Haag - Overzicht Zorgkaart Nederland 2019 t/m 2022
2019, op basis van 76 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,3
Aanbevelingspercentage 97%
2020, op basis van 108 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage 92%
2021, op basis van 99 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,8
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 36 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,5
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

WZH Thuiszorg Leidschendam-Voorburg - Overzicht Zorgkaart Nederland 2019 t/m 2021
2019, op basis van 30 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,9
Aanbevelingspercentage 97%
2020, op basis van 57 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage 96%
2021, op basis van 73 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,6
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 17 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,4
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden