print deze pagina

Cliënttevredenheid

Bij thuiszorg van WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Thuiszorg in Den Haag en Leidschendam-Voorburg een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Ga naar ZorgkaartNederland

Gouden Keurmerk

WZH Thuiszorg heeft het Gouden keurmerk in de zorg. Dit keurmerk geldt voor alle extramurale zorgproducten (zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven) die cliënten van ons in de wijk ontvangen. Om onze goede kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO, met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal. 

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle cliënten van WZH Thuiszorg. Dit gebeurde voorheen door de CQ-index (1x per twee jaar). Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om inzicht te krijgen in de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Thuiszorg Den Haag - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer   7,2 7,8 8,3
Aanbevelingspercentage   76% 87% 97%
Aantal waarderingen Geen waarderingen op basis van 29 waarderingen op basis van 83 waarderingen op basis van 76 waarderingen

WZH Thuiszorg Leidschendam-Voorburg - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer   7,3 7,3 7,9
Aanbevelingspercentage   85% 82% 97%
Aantal waarderingen Geen waarderingen op basis van 33 waarderingen op basis van 50 waarderingen op basis van 30 waarderingen