print deze pagina

Privacy policy

Op de website van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) worden contactformulieren gebruikt die bezoekers van de website kunnen invullen voor meer informatie.

WZH vraagt hierbij persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. WZH gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt. Zij zal de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Deze derden zijn niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.