Skip to main content

WZH Vriendenfonds

Het WZH Vriendenfonds wil voor de cliënten van WZH projecten, activiteiten en aanschaf van materialen mogelijk maken, waar in principe geen reguliere financiering voor beschikbaar is. De Wlz, de WMO en de zorgverzekeraars financieren behandeling en zorg, maar het invullen van bijkomende wensen hebben een positieve invloed op het welbevinden van de cliënt of kunnen aanvullend zijn op zorg. Het WZH Vriendenfonds heeft maar één doel en dat is de woon- en leefomstandigheden van cliënten van WZH te verbeteren, onder het motto van “vrienden maken het gezelliger”.

Doelgroep

Onze zorg is gericht op onderstaande doelgroepen, ongeacht de zorgvraag, de levensfase en waar men woont:

  • Een psychogeriatrische aandoening of beperking;
  • Een somatische aandoening of beperking, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH);
  • Psychosociale problemen;
  • Een lichamelijke handicap.

Deze mensen kunnen zich in alle fases van de zorgvraag bevinden: van de niet pluis(thuis)fase tot aan een eigen leefstijlgroep of een opname in een woonzorgcentrum en over de hele keten die daartussen zit. Ons werkgebied beslaat ‘groot Den Haag’: Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Wateringen en Zoetermeer. Voor specifiek de NAH doelgroep komen cliënten vanuit heel Nederland.