Behandel- en zorgprogramma bij verlaagd bewustzijn

WZH heeft een multidisciplinair behandel- en zorgprogramma voor mensen van 25 tot 65 jaar die onlangs hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor in een toestand van verlaagd bewustzijn verkeren.

Behandelprogramma na recent hersenletsel

WZH heeft een multidisciplinair behandel- en zorgprogramma voor mensen van 25 tot 65 jaar die onlangs hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor in een toestand van verlaagd bewustzijn verkeren. Door de systematische behandeling en zorg proberen wij op te sporen welke herstelmogelijkheden de hersenen bieden. Vervolgens zetten we onze activiteiten gericht op die herstelmogelijkheden in.

In overleg met de naasten van cliënten wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe zij zo snel mogelijk steeds langere periodes in een aangepaste rolstoel kunnen zitten en of de trachécanule (adembuisje in de keel) en/of katheters kunnen worden verwijderd.
Stap voor stap wordt gekeken naar de mogelijkheden van mensen om weer aan te sluiten bij het ritme van het normale leven. Tijdens het behandelprogramma worden ook met de naasten van cliënten afspraken gemaakt over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de behandeling.

Hoe ziet het zorg- en behandelprogramma eruit?

Het multidisciplinaire zorg- en behandelteam brengt de mate van het verlaagd bewustzijn gedetailleerd in kaart.
Tijdens de behandeling gaat het team continu op zoek naar behandelmogelijkheden die gericht zijn op herstel. Het toepassen van zintuigprikkeling met als doel te onderzoeken of een hoger niveau van bewustzijn mogelijk is, is hierbij een belangrijk onderdeel.

Daarnaast worden er op maat verschillende complementaire interventies aangeboden ter bevordering van het comfort en algemeen welbevinden. De duur van het behandel- en zorgprogramma kan tot 8 maanden zijn.

Herkenbaarheid

Wat een cliënt waarneemt is niet altijd duidelijk. We gaan er in elk geval vanuit dat een herkenbare omgeving een positieve invloed heeft op mensen met niet aangeboren hersenletsel. Tijdens het programma sluiten we daarom aan op interesses en gewoonten van de cliënt. We vragen familie om hierbij te helpen, door over de levensloop te vertellen en door bijvoorbeeld foto’s en persoonlijke spullen mee te nemen. Ook zullen we familie waar mogelijk betrekken bij de uitvoer van delen van het programma.

Contact en informatie voor specialisten, artsen

Medisch specialisten die meer informatie willen hebben over de behandelmogelijkheden van WZH van hun cliënten kunnen via de Klantbemiddeling Centraal (070 756 18 00 of 070 756 16 00) contact opnemen met onze specialist ouderengeneeskunde.

Contact en informatie voor naasten

Naasten van mensen met een bewustzijnsstoornis na coma niet-responsief waaksyndroom tot verlaagd bewustzijn) kunnen ook met vragen over het zorg- en behandelprogramma van WZH terecht bij de Klantbemiddeling Centraal. Dit kan telefonisch via 070 756 18 00 of door het contactformulier in te vullen.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden