Cliënttevredenheid

Bij WZH Prinsenhof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Prinsenhof een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Zilveren Keurmerk voor WZH Prinsenhof

WZH Prinsenhof heeft het Zilveren keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen, hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar) . Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Prinsenhof - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer 7,6 7,6 8,0 8,0
Aanbevelingspercentage 83% 94% 100% 100%
Aantal waarderingen op basis van 12 waarderingen op basis van 79 waarderingen op basis van 68 waarderingen op basis van 75 waarderingen