Transmurale Zorg Den Haag

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling ervan is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de regio Haaglanden.

WZH neemt deel aan verschillende samenwerkingsprojecten van Transmurale Zorg Den Haag.

Tijdschrift

Daarnaast wordt samen met zorginstellingen uit de regio het tijdschrift TranS gemaakt. Hierin wordt kennis gedeeld aan de hand van verschillende thema's. Het tijdschrift wordt verspreid onder zorgmedewerkers in de regio Haaglanden.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden