Skip to main content

Transmurale Zorg Den Haag

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling ervan is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de regio Haaglanden.

WZH neemt deel aan verschillende samenwerkingsprojecten van Transmurale Zorg Den Haag.

Tijdschrift TranS

Samen met zorginstellingen uit de regio wordt het tijdschrift TranS gemaakt. Hierin wordt kennis gedeeld aan de hand van verschillende thema's. Het tijdschrift TranS wordt verspreid onder zorgmedewerkers in de regio Haaglanden.

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Transmurale Zorg Den Haag.