print deze pagina

Wetenschappelijk onderzoek

WZH wil wetenschap met de praktijk en de praktijk met de wetenschap verbinden om de kwaliteit van de clientenzorg te verbeteren. Daartoe heeft WZH de WOC (Wetenschappelijke OnderzoeksCommissie) opgericht.

De WOC is er vooral om deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek te stimuleren, te begeleiden en de kennis die daaruit voortkomt verder in de organisatie te verspreiden en te implementeren. Deelname aan het Universitaire Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH) biedt mogelijkheden om dit samen te doen met andere organisaties en ook een bijdrage te leveren aan de verbetering van de ouderenzorg in totaliteit.

WOC onderzoeksagenda

Vanuit het netwerk, universiteiten en soms lectoraten komen vragen om deel te nemen aan onderzoek. De onderzoeksvoorstellen moeten beoordeeld worden op kwaliteit en relevantie voor WZH. Ook maakt de werkgroep per doelgroep een onderzoeksagenda zodat proactief onderzoek geselecteerd kan worden. Tevens vragen zij akkoord voor de uit te voeren onderzoek bij de OR, CCR en BT en daarna zoeken zij passende locaties voor het onderzoek en creëren draagvlak bij locatiemanagement, behandelaren en zorgmedewerkers. Zij ondersteunen/begeleiden het onderzoek op locatie en zijn contactpersoon voor de onderzoekers, universiteiten. In de werkgroep zitten:

 • Gerda Lycklama à Nijeholt (voorzitter, tevens locatiemanager WZH Het Anker)
 • Mari Groenendaal (lecturer practitioner)
 • Michael Jansen (fysiotherapeut WZH Oosterheem)
 • Jeroen van den Ende (verpleegkundige WZH De Strijp)
 • Herman Koelmans (locatiemanager WZH Sammersbrug)
 • Sarah Willems (psycholoog  WZH Sammersbrug)
 • Carola van der Helm (physician assistant, WZH Vliethof)
 • Giovanni Guiamo (lid VAR en verpleegkundige niv 5 WZH Waterhof)
 • Anneke van der Does (CCR)

Leernetwerken

Binnen WZH zijn tal van mooie initiatieven die het leefplezier van onze bewoners doet toenemen en kwaliteit van zorg verhogen. Ook buiten WZH zijn er ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan het verhogen van het leefplezier van bewoners en kwaliteit van de zorg. Zo participeert WZH in diverse netwerken zoals het UNCZH en netwerk dementie. De werkgroep zet zich in om (1) informatie van extern binnen WZH te verspreid (2) interne opgebouwde kennis te op te bouwen en te delen. Er zal geëxperimenteerd worden met twee leernetwerken: palliatieve zorg en probleemgedrag.
In de werkgroep zitten:

 • Gharty Filemon (voorzitter, manager Behandelzaken)
 • Manon Schook (verpleegkundige niv 5)
 • Marjan Euser (manager Kwaliteit WZH)
 • Kees Oversluizen (teamleider Leren & Ontwikkelen)
 • Mari Groenendaal (lecturer practitioner)

Centrale WOC

Daarnaast is er nog een centrale WOC onder voorzitterschap van Patricia Huijbregts, lid RvB. In deze centrale WOC zitten verder nog de voorzitters van de beide werkgroepen, hoofd Behandeldienst en de lecturer practitioner.

Contact

Heb je een onderwerp of een vraag die je graag binnen WZH onderzocht zou willen zien? Mail dan naar woc@wzh.nl