Skip to main content

Ambulant geriatrisch centrum

Als u problemen ondervindt bij het ouder worden, kunt u deskundige ondersteuning krijgen van behandelaren van het WZH ambulant geriatrisch centrum.

Deze behandelaren, uiteenlopend van een fysiotherapeut, ergotherapeut tot specialist ouderengeneeskunde kunnen op allerlei manieren helpen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Waar kunnen ze u bijvoorbeeld mee helpen?

  • Fysiotherapie en/of voedingsadvies aan huis als u herstelt van ziekte of een operatie
  • Zorgen dat u zelfredzaam blijft of weer wordt
  • Ondersteuning, wanneer u te maken krijgt met geheugenverlies en/of somberheid
  • Ondersteuning bij uw medicijngebruik wanneer u veel verschillende medicijnen gebruikt

Vaak hebben ouderen problemen op verschillende gebieden tegelijk. Ook beïnvloeden die problemen elkaar vaak nog eens. Ons centrum is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van deze gecombineerde problematiek.

Verschillende zorgverleners

Ons WZH ambulant geriatrisch centrum bestaat uit zorgverleners, uiteenlopend van specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten tot diëtisten.

U kunt op verschillende manieren bij het ambulant geriatrisch centrum terechtkomen. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt bepaald van welke deskundigen u hulp nodig heeft.

Samen met u worden uw zorgproblemen en uw mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Dat wordt met u en eventueel naasten besproken.

Verwijzing door uw arts

Het heeft onze voorkeur dat u zich naar het ambulant geriatrisch centrum laat verwijzen door uw huisarts of medisch specialist. Voor behandeling bij de ergo-of fysiotherapie –of logopedie is het ook mogelijk u zonder verwijzing bij ons aan te melden. Controleer daarbij wel hoe uw zorg vergoed wordt door uw verzekering. U kunt daarbij advies krijgen van uw huisarts of het ambulant geriatrisch centrum.

Locaties

Het WZH ambulant geriatrisch centrum is actief in Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer. U kunt daar behandeling krijgen aan huis. Ook bent u voor behandeling welkom bij WZH Nieuw Berkendael, WZH Transvaal, WZH Waterhof en WZH Prinsenhof.

Vergoeding

Het WZH ambulant geriatrisch centrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract over vergoeding via de zorgverzekering en heeft met het zorgkantoor afspraken gemaakt wanneer het extramurale WLZ zorg betreft.

NAH-poli

Soms hebben ook mensen met niet aangeboren hersenletsel (nah) op jongere leeftijd vergelijkbare problemen. Zij kunnen terecht bij onze nah-poli in WZH Nieuw Berkendael.

Dementie

WZH heeft op dit moment geen mogelijkheid tot screening op dementie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het WZH ambulant geriatrisch centrum bij u in de buurt kunt u contact opnemen met de WZH Klantbemiddeling Centraal via 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in.

Voor hulpverleners

Bent u hulpverlener en heeft u vragen over de mogelijkheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling, neemt gerust contact met ons op. Wel helpen u graag verder. Het telefoonnummer van de Servicedesk Behandelzaken is 070 - 756 27 50.