Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Heeft u door een verkeersongeluk, herseninfarct of een ziekte te maken met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)? Bij WZH bent u 24 uur per dag verzekerd van de juiste specialistische zorg, behandelingen en begeleiding die passen bij uw manier van leven. Thuis of in één van onze woonzorgcentra.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte. Onze zorg, behandelingen en begeleiding voor mensen met NAH zijn erop gericht dat u zelf de regie houdt. Samen met u en uw mantelzorgers kijken we naar uw mogelijkheden en waarbij u ondersteuning nodig heeft.

Bij WZH kunt u terecht voor:

Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in zorg aan mensen met zeer ernstig hersenletsel (LBS) na coma. WZH Nieuw Berkendael biedt mensen met LBS specialistische zorg en behandeling volgens het meest recente zorgprogramma: Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN). Dit programma heeft tot doel om het bewustzijn te herstellen.

Over LBS

Wanneer iemand in coma na 4 tot 6 weken niet bij bewustzijn komt, noemen we dit langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS). LBS is te verdelen in 2 categorieën: niet-responsief waaksyndroom (NWS) en minimaal bewustzijn (MCS).

De 3 fasen van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie

Het LIN zorgprogramma bestaat uit drie fasen: opname en observatie, behandeling en ontslag en nazorg.

1. Opname en observatie

In deze fase verzamelen zorgprofessionals aanvullende informatie over uw naaste. Op basis van deze informatie stellen zij samen met u stellen een passend individueel behandelplan op.

2. Behandeling

De behandelfase is gericht op het herstel van bewustzijn van uw naaste. Ook wordt in deze fase alvast gekeken naar mogelijkheden voor het vervolgtraject (ontslag en nazorg). Het vervolgtraject hangt af van de mate van bewustzijn van uw naaste.

Bij herstel van bewustzijn kijken zorgprofessionals samen met u naar een (medisch) specialistische revalidatieomgeving. Als herstel uitblijft is het vervolg een woonvorm met een behandelplan voor chronische (langdurige) zorg of (kortdurende) palliatieve zorg.

3. Ontslag en nazorg

De ontslagfase is gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de overdracht naar een andere woonomgeving of organisatie voor chronische zorg of palliatieve zorg.

Start en duur van het LIN-programma

Het LIN-programma start wanneer uw naaste bij ons komt revalideren. Uw naaste kan het programma volgen tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van het hersenletsel. Als het bewustzijn langere tijd niet verandert, kan besloten worden om eerder te stoppen met het programma. Dit gebeurt altijd na uitvoerig overleg met u als naasten. Ook stopt het programma wanneer uw naaste volledig bewustzijn bereikt heeft. Uw naaste revalideert dan verder volgens een ander programma en blijft op dezelfde afdeling.

Wij vinden het belangrijk om met naasten samen te werken en aandacht te hebben voor naasten. Zo kunt u geregeld meekijken bij de zorg of therapie. Daarnaast is er regelmatig informeel contact tussen naasten en medewerkers. Belangrijke beslissingen nemen we zoveel mogelijk gezamenlijk.

Appartement

U heeft een eigen appartement dat ingericht kan worden naar uw eigen smaak. Hierdoor voelt de omgeving overzichtelijk en vertrouwd. Het creëren van een thuis met persoonlijke spullen, bekende geuren, kleuren, geluiden en tastervaringen kan een positief effect hebben op het vinden van een evenwicht en comfort.

Expertisecentrum

WZH Nieuw Berkendael is Expertisecentrum voor mensen met LBS. We willen ons verder specialiseren op het gebied van behandeling van mensen met LBS en onze kennis breder ter beschikking stellen. Daarom werken we samen met andere zorginstellingen binnen het netwerk Eennacoma dragen we actief bij aan de totstandkoming van gespecialiseerde zorg- en behandelprogramma.

Wij willen andere zorginstellingen en zorgprofessionals graag ondersteunen met onze jarenlange kennis en ervaring. Wilt u meer informatie of in contact komen met een van onze professionals? Zie hieronder voor verdere contactinformatie.

WZH Nieuw Berkendael is een partner in de ketenzorg samen met:

https://www.wegwijzerlbszorg.nl/
https://www.ukonnetwerk.nl/actueel/500000-euro-subsidie-eennacoma/
https://www.eennacoma.net/
https://www.eennacoma.net/deelnemers

Wonen voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornissen

Wanneer uw naaste na de Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN) niet volledig bij bewustzijn is gekomen, is het mogelijk om in WZH Nieuw Berkendael te komen wonen.

Het wonen bij WZH Nieuw Berkendael richt zich dan met name op kwaliteit van leven en comfort.

U heeft een eigen appartement dat ingericht kan worden naar uw eigen smaak. Hierdoor voelt de omgeving overzichtelijk en vertrouwd. Het creëren van een thuis met persoonlijke spullen, bekende geuren, kleuren, geluiden en tastervaringen kan een positief effect hebben op het vinden van een evenwicht en comfort.

Het werken met een vast team en de samenwerking met de mantelzorger vergroot de aansluiting bij de persoonlijke levensstijl.

Speciaal voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en mensen met ernstige fysieke en cognitieve beperkingen biedt het complementair programma uitkomst. Hierbij staan het bevorderen van comfort en welbevinden van de deelnemer centraal. Hierin wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van klankschalen, etherische oliën, massage, beeld en geluid en Healing Touch.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over de specialistische NAH-zorg van WZH?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070-7561600 of vul het contactformulier in.

De volgende woonzorgcentra van WZH bieden specialistische zorg voor mensen met NAH:

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden