Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Binnen WZH wordt op verschillende manieren de cliënttevredenheid gemeten om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers.

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra.
Daarnaast wordt op alle WZH-locaties minimaal 2 keer per jaar het gesprek aangegaan met bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers in de vorm van klantenpanels en wordt er op onderdelen gebruik gemaakt van zgn. stemzuilen op de woonzorglocaties. Tevens kunnen bewoners en naasten een waardering achterlaten op ZorgkaartNederland of een review via Google.

Naast de cliënttevredenheidsonderzoeken worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst en verschillende audits uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderstaand schema geeft een overzicht in het waarderingscijfer en aantal waarderingen over 2020 t/m 2023.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020  
Waarderingscijfer 7,8
Aanbevelingspercentage 91%
Aantal waarderingen 650
2021  
Waarderingscijfer 7,7
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 760
2022  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 280
2023  
Waarderingscijfer 8,2
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 386

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

De interviews die vanaf 2018 jaarlijks hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH op ZorgkaartNederland een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Hieronder kunt u zien hoe ieder woonzorgcentrum is beoordeeld op Zorgkaart Nederland.