print deze pagina

Cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar).

Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderstaand schema geeft een overzicht in het waarderingscijfer en aantal waarderingen over 2016 t/m 2019.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer 7,9 7,6 7,8 7,8
Aanbevelingspercentage 88% 92% 92% 92%
Aantal waarderingen op basis van 160 waarderingen op basis van 1020 waarderingen op basis van 872 waarderingen op basis van 859 waarderingen

De interviews door Zorgkaart Nederland die in 2017, 2018 en 2019 hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Hieronder kunt u zien hoe ieder woonzorgcentrum is beoordeeld op Zorgkaart Nederland.