Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra.

Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderstaand schema geeft een overzicht in het waarderingscijfer en aantal waarderingen over 2020 t/m 1e helft 2023.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 1e helft 2023
2020  
Waarderingscijfer 7,8
Aanbevelingspercentage 91%
Aantal waarderingen 650
2021  
Waarderingscijfer 7,7
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 760
2022  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 280
1e helft 2023  
Waarderingscijfer 8,2
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 169

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

De interviews die vanaf 2018 jaarlijks hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH op ZorgkaartNederland een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Hieronder kunt u zien hoe ieder woonzorgcentrum is beoordeeld op Zorgkaart Nederland.