print deze pagina

Cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra.

Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderstaand schema geeft een overzicht in het waarderingscijfer en aantal waarderingen over 2017 t/m 2020.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2021

Zorgkaart Nederland 2018 2019 2020 1e helft 2021
Waarderingscijfer 7,8 7,8 7,8 7,6
Aanbevelingspercentage 92% 92% 91% *
Aantal waarderingen op basis van 872 waarderingen op basis van 859 waarderingen op basis van 650 waarderingen op basis van 651 waarderingen
* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

De interviews door Zorgkaart Nederland die in 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Hieronder kunt u zien hoe ieder woonzorgcentrum is beoordeeld op Zorgkaart Nederland.