Het Alzheimer Café

Dementie is een aandoening die niet alleen de persoon met dementie, maar ook diens omgeving diep treft. Het spreken met lotgenoten, het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeten van deskundigen kan de drempel verlagen en lost veel vragen op.

Het Alzheimer Café is een lokaal trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten, hulpverleners, studenten en andere betrokkenen of geïnteresseerden.

Bij u in de buurt

Het Alzheimer Café wordt op verschillende data en in verschillende plaatsen gehouden. De te behandelen onderwerpen verschillen per Alzheimer Café.

De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Alzheimer Nederland

Via de website Alzheimer Nederland vindt u meer tips en informatie over Alzheimer en al de bijeenkomsten bij u in de buurt. De programma's van een aantal Alheimer Cafés in onze regio vindt u in het rechtermenu van deze webpagina.

Bère Miesen, grondlegger Alzheimer Café

Het eerste Alzheimer Café werd in 1997 in Leiden geopend. Inmiddels telt Nederland 230 cafés en wordt de formule van grondlegger Bère Miesen wereldwijd toegepast.Wie denkt dat iedereen met dementie in een verpleeghuis woont, vergist zich. Bijna zeventig procent van de mensen met deze aandoening blijft thuis met steun van partners, familie, buren en het Alzheimer Café.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden