Skip to main content

WZH Hoge Veld

Bewonerscommissie Garantwoningen

De bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners van de Garantwoningen van WZH Hoge Veld op het gebied van wonen. Gesprekspartner is woningcorporatie WoonInvest.

De commissie vergadert iedere eerste woensdagmiddag van de maand. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dat bij de commissieleden kan worden ingezien.

Indien u belangstelling heeft om lid te worden van de bewonerscommissie, dan kunt u contact opnemen met de Klantbemiddeling Centraal van WZH: 070 - 756 16 00.