Skip to main content

Geestelijke verzorging

Onze geestelijk verzorgers bieden ondersteuning bij vragen over leven en zingeving. Zij zijn beschikbaar voor alle bewoners, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Bij hen kunt u terecht voor een gesprek. Dat kan over alles gaan: hoe het met u gaat tot gesprekken over gezondheid, ziekte, levensvragen, zin en zinloosheid van het leven, rouwverwerking, eenzaamheid of andere levensthema’s. Bij de geestelijk verzorgers treft u een luisterend oor en kunt u in alle rust uw verhaal doen.

Naast de individuele geestelijke verzorging heeft elk woonzorgcentrum een wisselend aanbod van bijeenkomsten en vieringen. Variërend van (religieuze) vieringen, vieringen op feestdagen en maandelijkse themabijeenkomsten tot herdenkingsbijeenkomsten, huiskamervieringen en gemeenschappelijke ziekenzegen/-zalving. Ook is er specifiek aandacht voor mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s.

Geestelijke verzorging