print deze pagina

Cliënttevredenheid

Bij revalidatie bij WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Revalidatie een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

PREZO Gouden Keurmerk

WZH Revalidatie heeft het Gouden keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die cliënten tijdens hun verblijf bij WZH Revalidatie ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk clienttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Revalidatie - Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2021

Zorgkaart Nederland 2018 2019 2020 2021
Waarderingscijfer 7,9 8,0 8,2 7,4
Aanbevelingspercentage 92% 90% 100% *
Aantal waarderingen
op basis van 37 waarderingen  
op basis van 40 waarderingen op basis van 11 waarderingen op basis van 39 waarderingen
* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

WZH Revalidatie staat pas vanaf 2018 apart op Zorgkaart Nederland. Vandaar dat WZH Revalidatie in 2017 geen waarderingen had.

Naast Zorgkaart Nederland heeft WZH Revalidatie vanaf 2017 een continu cliënttevredenheidsonderzoek.

Continue
cliënttevredenheids-onderzoek
2018 2019 2020 2021
Waarderingscijfer 8,1 7,9 8,0 8,1
Aanbevelingspercentage 72% 67% 74% 89%
Aantal waarderingen op basis van 121 waarderingen op basis van 112 waarderingen op basis van 98 waarderingen op basis van 118 waarderingen

Het aanbevelingspercentage vanuit het continue cliënttevredenheidsonderzoek wordt op een andere wijze berekend dan het percentage op Zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland gaat het om het percentage mensen die WZH aanbevelen. Bij het continue cliënttevredenheidsonderzoek gaat het om het percentage mensen die WZH een 8, 9 of 10 geven.