print deze pagina

Cliënttevredenheid

Bij revalidatie bij WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Revalidatie een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Onafhankelijk clienttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar). Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Revalidatie - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer n.v.t. n.v.t. 7,9 8,0
Aanbevelingspercentage n.v.t. n.v.t. 92% 90%
Aantal waarderingen n.v.t. n.v.t. op basis van 37 waarderingen op basis van 40 waarderingen

Naast Zorgkaart Nederland heeft WZH Revalidatie vanaf 2017 een continue cliënttevredenheidsonderzoek.

Continue
cliënttevredenheids-onderzoek
2017 2018 2019
Waarderingscijfer 8,1 8,1 7,9
Aanbevelingspercentage 68% 72% 67%
Aantal waarderingen op basis van 108 waarderingen op basis van 121 waarderingen op basis van 112 waarderingen

Het aanbevelingspercentage vanuit het continue cliënttevredenheidsonderzoek wordt op een andere wijze berekend dan het percentage op Zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland gaat het om het percentage mensen die WZH aanbevelen. Bij het continue cliënttevredenheidsonderzoek gaat het om het percentage mensen die WZH een 8, 9 of 10 geven.