print deze pagina

Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van WZH. Daarom hanteren wij de Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura.

Onze branche werkt sinds 1 januari 2011 met Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds ActiZ en BTN, beiden koepelorganisaties in de zorg, en anderzijds LOC, Consumentenbond en NPCF. De reikwijdte van deze voorwaarden is beperkt tot Wlz-zorg die in natura geleverd wordt. Voor de zorg met verblijf en de zorg zonder verblijf is een aparte set voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'Downloads' vindt u de Algemene Voorwaarden bij levering van WLZ-zorg in natura.