Skip to main content

Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van WZH. Daarom hanteren wij sinds 2011 de Algemene Voorwaarden van onze branchevereniging Actiz.

Algemene Voorwaarden zijn afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.

Deze voorwaarden worden regelmatig bijgesteld. Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving waaronder de Wet zorg en dwang zijn er per januari 2022 bijgestelde Algemene Voorwaarden. Die zijn overeengekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl (namens zorgorganisaties) enerzijds en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (consumentenorganisaties) anderzijds.

Algemene Voorwaarden

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'Downloads' vindt u de Algemene Voorwaarden de bijzondere modules en de publieksfolder.