Mantelzorg in Beeld

‘Mantelzorg in Beeld’ maakt onderdeel uit van het scholingspakket voor professionals van Taskforce Mantelzorg Den Haag, mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag.

Het verhuizen naar een verpleeghuis heeft een enorme impact op de cliënt en zijn of haar mantelzorger(s). Hoe vind je als zorgprofessional de juiste balans in het ‘samen zorgen’ met de mantelzorger?

Trainingsprogramma

Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de dialoog tussen de professional en de mantelzorger, en om daarmee de samenwerking in relatie tot de cliënt te versterken, is een training voor professionals gerealiseerd: ‘Mantelzorg in Beeld’.

Het trainingsprogramma bevat vier filmfragmenten, elk met een eigen thema, welke met verschillende werkvormen zijn uitgewerkt in een werkdocument. De trainer heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende fragmenten en werkvormen passend in de werksituatie.

Meer informatie

In Taskforce Mantelzorg zijn de professionals van verschillende Haagse zorg- en welzijnsorganisaties verenigd.

Download hier het werkdocument voor tainingen. Alle videofragmenten zijn te vinden op www.vimeo.com/taskforcemantelzorg.

Neem voor meer informatie contact op met WZH Leren en Ontwikkelen via het volgende e-mail adres: lerenenontwikkelen@wzh.nl.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden