Skip to main content

NAH Coach

Solliciteer direct

Functieomschrijving:

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor letsel aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte. Bijvoorbeeld na een ongeval, herseninfarct, zuurstofgebrek of een ziekte. WZH is gespecialiseerd in NAH-zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. 

Als NAH Coach ben je onderdeel van onze Thuiszorg en ondersteun en begeleid je zowel de cliënt als het cliëntsysteem. Daarnaast bewaak je de onderlinge samenhang in de zorgverlening, zodat kwalitatief breed verantwoorde zorg/ begeleiding geleverd kan worden vanuit de vraag en de behoefte van de cliënt. Daarbij is het nodig om continu een vinger aan de pols te houden om nieuwe problemen tijdig op te sporen, waarbij telkens dient te worden overwogen of aan de vraag nog steeds adequaat tegemoet wordt gekomen.

Als NAH Coach heb je de volgende taken;

 • Je bent de “spin in het web”(regisseur) in de afstemming van alle vormen van zorg zoals verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling (door huisarts, specialist ouderen geneeskunde en psycholoog) en welzijn;
 • Je bent overlegpartner voor alle partijen in je rol als coördinator;
 • Je waarborgt een goede communicatie met en tussen hulpverleners;
 • Je maakt de vertaalslag inzake het hersenletsel naar andere hulpverleners/systeem;
 • Je bent het aanspreekpunt voor cliënt, clientsysteem en hulpverleners;
 • Je brengt de zorg en de aanwezige problematiek in kaart d.m.v. het afnemen van een anamnese;
 • Je stelt een begeleidingsplan op, in samenspraak met de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger;
 • Je verzorgt indien nodig de aanvraag van een nieuwe indicatie in samenwerking met de afdeling klantbemiddeling;
 • Je organiseert of neemt deel aan een multidisciplinair overleg (MDO) en zorgt voor de verslaglegging hiervan;
 • Je ondersteunt bij crisissituatie volgens protocol;
 • Indien nodig pas jij crisisinterventie toe;
 • Je geeft mantelzorgbegeleiding of draagt er zorg voor dat er mantelzorgbegeleiding gegeven wordt;
 • Je handelt en denkt instellingsoverstijgend waarbij de voorkeur van de cliënt centraal staat;
 • Je signaleert hiaten in de (afstemming van de) zorgverlening, je bent op de hoogte van de actuele situatie en handelt op grond daarvan proactief;
 • Je geeft psycho-educatie aan cliënt en systeem;
 • Je legt verantwoording af over de aantallen en de aard van de geleverde zorg aan de leidinggevende van de organisatie d.m.v. rapportage.

Functie-eisen:

Als NAH Coach heb je een afwisselende functie die vraagt om aanpassingsvermogen en kunnen omgaan met variërende werkdruk. Een afgeronde Verpleegkundige opleiding (niv 5/6)  is daarvoor een harde eis. 
Omgaan met gedragsveranderingen, luisteren, overleggen en begeleiden is een essentieel onderdeel van de functie, dus goede contactuele en sociale vaardigheden spreken voor zich. Ervaring met NAH is een pré. Je bent beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:30 uur.

Over WZH:

Wij zijn WoonZorgcentra Haaglanden. Vanuit 14 woonzorglocaties in Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer e.o.  bieden wij mensen met een zorgvraag in alle zorgfases totaaloplossingen, waarbij zij de eigen specifieke levensstijl kunnen behouden. Wij bieden deze totaaloplossingen binnen de kernwaarden open, samen, en geborgen, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles dat wij samen doen, staat de klant centraal.

Wij bieden allerlei soorten zorg in de vorm van persoonlijke verzorging- en verpleging, thuiszorg bij geheugenproblemen en Niet Aangeboren Hersenletsel  (NAH), palliatieve zorg, reactivering thuis en personenalarmering.

Arbeidsvoorwaarden:

We gaan graag met je in gesprek voor een functie van 24 - 36 uur per week.

En verder?
 • Een salaris ingedeeld in FWG 50. Dit bedraagt minimaal €3.177,10 tot maximaal €4.264,33 o.b.v. 36 uur per week;
 • 237,4 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Pensioenregeling via het pensioenfonds PFZW;
 • Personele kortingen met het Fisc Free programma;
 • Goede koffie, een vitaliteitsprogramma en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Contact en informatie:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sander Huijding, Manager Thuiszorg (06 38 39 59 07).

Vragen over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Hui Ling Lin, Adviseur Werving en Selectie (06 48 05 92 73) of mail naar werving@wzh.nl

 

Functiegroep: Thuiszorg
Contracturen: 36

Solliciteer direct