Lokale Cliëntenraad

WZH Leilinde heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

De voorzitter is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze niet tegelijkertijd voorzitter en vrijwilliger kan zijn of een andere (werk)relatie tot WZH kan hebben. De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn.

Onderwerpen

Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad

Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via ClientenraadLL@wzh.nl of via het algemene telefoonnummer van WZH Leilinde: 070-7562600. Onze medewerkers brengen u dan in contact met een van de leden van de Cliëntenraad.

Leden Cliëntenraad WZH Leilinde

Jan van den Berg (voorzitter)
Ronald van Egmond
Henny Hoek
Joke Krijgsman
Hanny Swart
Marca Tewes
Theo van de Water