Cliënttevredenheid

Bij WZH Het Anker gaat het om u en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Het Anker een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Ga naar ZorgkaartNederland

Gouden Keurmerk voor WZH Het Anker

WZH Het Anker heeft het Gouden keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Het Anker - Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2021

Zorgkaart Nederland 2018 2019 2020 1e helft 2021
Waarderingscijfer 7,7 7,7 8,3 7,8
Aanbevelingspercentage 90% 89% 100% *
Aantal waarderingen op basis van 60 waarderingen op basis van 88 waarderingen op basis van 6 waarderingen op basis van 50 waarderingen
* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.