Skip to main content

Feest bij WZH Hoge Veld met zon, salsa en bara’s

21 juni 2023

Samen met een van de bewoners hebben we vorige week een Zuid-Amerikaans feest georganiseerd.

Dit feest markeert een belangrijke mijlpaal voor WZH Hoge Veld, waar ‘Thuis bij WZH’ vanaf nu een vast onderdeel is van de werkwijze. Tijdens het feest heeft ergotherapeut en werkgroeplid ‘Thuis bij WZH’ Marleen Huijgen de symbolische sleutel van het project 'Thuis bij WZH' overgedragen aan haar collega’s van WZH Hoge Veld.

Hiermee benadrukken we het belang van behoud van betekenisvolle activiteiten en een warme, vertrouwde omgeving voor alle bewoners. ‘Thuis bij WZH’ heeft als doel om toekomstige bewoners zo goed mogelijk te begeleiden bij de overgang van thuis naar het woonzorgcentrum.

Kennismaking met mevrouw


Voordat mevrouw naar WZH verhuisde, hebben we de tijd genomen om haar echt te leren kennen en te ontdekken wat voor haar van betekenis is. Op die manier kunnen we hier na de verhuizing zoveel mogelijk rekening mee houden. Tijdens de kennismaking bleek dat mevrouw thuis graag Zuid-Amerikaanse feesten organiseerde. Bij WZH Hoge Veld hebben we deze gelegenheid aangegrepen om samen met mevrouw een spetterend feest te organiseren.

Thuis bij WZH

De verhuizing naar een woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende gebeurtenis. WZH wil toekomstige bewoners zo goed mogelijk begeleiden bij de overgang van thuis naar ‘Thuis bij WZH’. Door vóór de verhuizing op huisbezoek te komen, verdiepen we ons in het dagelijkse leven van de bewoners. We willen weten wat voor hen kwaliteit van leven betekent, wat hun routines en gewoontes zijn. En wat hen zin geeft en comfort biedt. Samen met de bewoner en zijn of haar naaste(n) streven we ernaar om de belangrijke en betekenisvolle dingen in hun leven zoveel mogelijk te behouden. ‘Thuis bij WZH’ wordt geleidelijk geïntroduceerd op de verschillende WZH-locaties. Het uiteindelijke doel is dat alle WZH-locaties werken volgens de werkwijze van ‘Thuis bij WZH’.

WZH verbindt Wetenschap en praktijk met elkaar


WZH werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het UNC-ZH, waar onderzoek wordt gedaan naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in de overgang van huis naar verpleeghuis. De implementatie van ‘Thuis bij WZH’ loopt parallel aan dit onderzoek. Binnen ‘Thuis bij WZH’ worden de onderzoeksresultaten waar mogelijk direct in de praktijk toegepast. Daarnaast vindt er een continue uitwisseling tussen praktijk en wetenschap plaats. De meest recente publicaties over dit onderzoek zijn te vinden op de website van UNC-ZH.

Wil je meer lezen over Thuis bij WZH? Kijk voor meer informatie op Thuis bij WZH.

Deel dit artikel