Skip to main content

Erkenning doelgroepnetwerk LBS voor WZH-locatie Nieuw Berkendael

31 mei 2023

Doelgroepnetwerk voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) krijgt erkenning als LVHC kennis- en expertise doelgroepnetwerk.

De CELZ feliciteert het doelgroepnetwerk LBS van harte met het behalen van het positief deskundigenadvies en wil haar grote waardering uitspreken voor de jarenlange inzet en commitment vanuit het netwerk, de professionals en de zorgaanbieders om invulling te geven aan de structurele borging van kennis en expertise voor de cliënten en naasten uit de doelgroep LBS.

De Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CELZ) is in 2019 door VWS ingesteld om samen met het veld voor doelgroepen met cliënten met een laag volume en hoge complexe zorgvraag (LVHC), een kennis- en expertise infrastructuur in te richten en te implementeren. De doelgroep mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is een van deze doelgroepen. In mei 2023 heeft de CELZ op basis van een onafhankelijke visitatie vastgesteld dat het doelgroepnetwerk LBS, het Kenniscentrum, de doelgroep expertisecentra (DEC’s) en de regionale expertisecentra (REC’s), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn. LBS is daarmee na Korsakov en Huntington het 3e LVHC doelgroepnetwerk dat een positief deskundigenadvies van de CELZ ontvangen heeft.

Marieke Braks, voorzitter CELZ:Gerichte kennis, expertise en onderzoek is belangrijk voor de kwaliteit van leven en zorg voor de LVHC-doelgroepen. Voldoen aan LVHC-criteria is niet eenvoudig. Vanwege het zeer lage aantal cliënten en de intensieve zorg in deze doelgroep vraagt dit bovendien om een specifieke invulling. Het doelgroepnetwerk LBS heeft in een nauwgezet programma gezorgd dat kennis en expertise voor cliënten met LBS en hun naasten in alle levensdomeinen ontwikkeld en geborgd worden. Tijdens de werkbezoeken in 2021 en 2023 hoorden wij het motto ‘als het ergens kan, kan het hier’. En dat hebben we gezien en ervaren! Wij zijn trots op en onder de indruk van de inrichting, opbouw en het wetenschappelijk onderzoek van het doelgroepnetwerk LBS en ervaren het als een belangrijke mijlpaal dat de kennis en expertise voor deze cliënten erkend, beschikbaar en doorontwikkeld wordt. De doelgroep en iedereen die daaraan verbonden is, krijgt een groot compliment voor al het werk dat jarenlang verzet is ten dienste van deze cliënten en naasten. Wij wensen het doelgroepnetwerk veel succes bij de verdere doorontwikkeling.

Jan Lavrijsen, programmaleider transitiefase Doelgroepnetwerk LBS: “Deze erkenning is een grote opsteker voor eenieder die onze missie deelt om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren en daar een bijdrage aan heeft geleverd. Het is een onomkeerbare mijlpaal na jarenlang met passie pionieren en verbinden in een nog onbekend en verborgen werk- en onderzoeksterrein, met name in de langdurige zorg. Met de erkenning krijgt het verder ontwikkelen, toepassen en verspreiden van deze specifieke kennis een krachtige impuls. Zodat in ons land deze doelgroep en hun naasten niet meer tussen wal en schip vallen.”

Ment Gillissen, voorzitter Vereniging Doelgroepnetwerk LBS: “De Vereniging Doelgroepnetwerk voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis bestaat nog maar kort, maar sluit naadloos aan en formaliseert al bestaande samenwerkingsverbanden. De erkenning van het doelgroepnetwerk LBS biedt perspectief voor het verder uitbouwen van een goede en oplossingsgerichte vorm van samenwerking en afstemming van praktijken en onderzoek. Het is een kans om de bestaande vormen van zorgverlening nader door te ontwikkelen in de wetenschap dat het planmatig verbeteren van de praktijk een weerbarstige opdracht is die gediend is bij de vorm van samenhang die rond een langdurige bewustzijnsstoornis gestalte heeft gekregen.”

In het zorglandschap van het doelgroepnetwerk LBS hebben de volgende organisaties een positief deskundigenadvies gekregen: Kenniscentrum LBS aan het Radboudumc, Accolade Zorg locatie De Wijngaard (DEC), PZC Dordrecht locatie Crabbehoven (DEC), WZH locatie Nieuw Berkendael (DEC), Careyn, locatie De Plantage (REC), PZC Dordrecht locatie Crabbehoven (REC), WZH locatie Nieuw Berkendael (REC).

De toekenning gaat in per 1 januari 2024 en op 8 juni a.s. zullen de deelnemende organisaties tijdens het EENnacoma symposium: ‘Met wind in de zeilen’ van harte gefeliciteerd worden met dit resultaat.

Heeft u vragen over de erkenning van het doelgroepnetwerk LBS of over het doelgroepnetwerk zelf? Neem dan contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel dit artikel