Skip to main content

WZH start project Intimiteit & Seksualiteit

8 maart 2023

WZH hecht veel waarde aan het welzijn van de bewoners. Het is onze wens dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen bij WZH. 

Intimiteit en seksualiteit zijn een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen heeft het recht dit vorm te geven binnen de eigen behoeften en mogelijkheden.

Volgens Kitwood (de grondlegger van de persoonsgerichte dementiezorg) is intimiteit en seksualiteit één van de zeven basisbehoeften. En dat verdwijnt niet met het ouder worden (Dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg).

Het bericht gaat onder de foto verder. project WZH intimiteit en seksualiteit

WZH wil eventuele drempels om hierover als medewerker en bewoner met elkaar in gesprek te gaan wegnemen en medewerkers de juiste handvatten geven om deze gesprekken vorm te geven. Daarom is WZH het project Intimiteit & Seksualiteit gestart.

Als onderdeel van dit project zijn we met bewoners in gesprek gegaan, om erachter te komen wat hun kijk op dit onderwerp is. Hieronder een aantal geciteerde uitspraken afkomstig uit de gesprekken met bewoners.

 3

Wist u dat?

  • 51% van de 70-80 jarigen in het verpleeghuis in het afgelopen halfjaar seks heeft gehad met een partner?
  • met het ouder worden ‘intimiteit’ (dichtbij elkaar zijn) belangrijker wordt dan ‘lust’ (seksuele opwinding)?
  • 5% van de bewoners van een verpleeghuis homo, lesbisch of biseksueel is?
  • medicatie effect kan hebben op het seksuele functioneren en seksuele behoeftes?

Bron: Vilans

Deel dit artikel