Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad van WZH Vliethof is als volgt samengesteld:

Extern voorzitter 
Mevr. M (Mireille) van Zijl- van Leeuwen

Leden
Dhr. J.W. (Jan) Verhoef
Mevr. S. (Sandra) van Appeldoorn
Dhr. J.H. (Hans) Verbeek
Mevr. A. (Anneke) Verburg
Dhr. R. (Rob) van Roosendaal (vice-voorzitter)
Dhr. F. (Frank) Voermans

Ondersteuning Cliëntenraad 
Mevr. M.G. (Marjolein) Wijnants

De cliëntenraad is te bereiken via e-mailadres ClientenraadRO@wzh.nl of via het Servicepunt van WZH Rustoord. Bij het Servicepunt hangt een ideeënbus waar vragen/ideeën kunnen worden achter gelaten. We staan altijd open voor goede ideeën/suggesties. Als u lid wilt worden van de Cliëntenraad, neem dan contact op met een van de leden van de Cliëntenraad of met het Servicepunt via het algemene telefoonnummer 070-756 2100.