Cliënttevredenheid

Bij WZH Vliethof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan.

Daarom gaan we met u in gesprek. Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

U kunt WZH Vliethof op de website van ZorgkaartNederland een waardering geven.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Regelmatig gaan wij met u in gesprek over onze zorg. Georganiseerd, tijdens familiebijeenkomsten, maar ook gewoon tussen de bedrijven door in de wandelgangen. Minimaal één keer per twee jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in WZH Vliethof. Dit wordt de CQ-index genoemd. Hiermee meten we hoe onze cliënten de zorg ervaren.

Ook worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van beide metingen maken we verbeterplannen. Beide metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg. De resultaten van de metingen van WZH Vliethof worden op deze pagina gepubliceerd.