Cliënttevredenheid

Bij WZH Vliethof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan.

Daarom gaan we met u in gesprek. Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

U kunt WZH Vliethof op de website van ZorgkaartNederland een waardering geven.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Vliethof- Overzicht Zorgkaart Nederland 2017t/m 2020

Zorgkaart Nederland 2017 2018 2019 2020
Waarderingscijfer n.v.t. n.v.t. 9,2 8,0
Aanbevelingspercentage n.v.t. n.v.t. 100% 91%
Aantal waarderingen n.v.t. n.v.t. op basis van 1 waarderingen op basis van 44 waarderingen

WZH Vliethof is in september 2019 nieuw geopend. Vandaar dat WZH Vliethof in 2017 en 2018 geen waarderingen en in 2019 maar één waardering heeft.