Cliëntenraad WZH Vliethof

WZH Vliethof heeft in de toekomst, evenals alle andere woonzorgcentra van WZH, een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten. De voorzitter is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze niet tegelijkertijd voorzitter en vrijwilliger kan zijn of een andere (werk)relatie tot WZH kan hebben.

De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Heeft u vragen of wilt u zelf in de toekomst lid worden van de Cliëntenraad van WZH Vliethof? Neem dan contact op met de Cliëntenraad van WZH Rustoord, via het algemene telefoonnummer: 070-7562100. Onze medewerkers brengen u dan in contact met een van de leden van de Cliëntenraad.