Cliënttevredenheid

Iedere twee jaar vraagt WZH haar bewoners of hun vertegenwoordigers naar hun ervaringen met de zorg van WHZ Bezuidenhout.

WZH wil weten wat zij belangrijk vinden, wat ze missen, welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. Met de resultaten uit dit cliënttevredenheidsonderzoek kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bewoners. 

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar) . Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Bezuidenhout - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer 7,1 7,3 8,4 7,8
Aanbevelingspercentage 72% 70% 100% 87%
Aantal waarderingen op basis van 25 waarderingen op basis van 10 waarderingen op basis van 5 waarderingen op basis van 31 waarderingen

Locatie Bezuidenhout valt vanaf de fusie tussen Cato en WZH per 1 juli 2019 onder WZH.

Ontevreden? Laat het ons weten

WZH vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in onze woonzorgcentra en tevreden bent over de zorg die u krijgt. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WZH Bezuidenhout. Als dit het geval is, is het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Op deze manier kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Iedereen aan wie WZH zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon.

Meer over onze zorgvuldige en professionele klachtenafhandeling, leest u in de brochure Uw klacht bij WZH of op de pagina over de klachtenregeling van WZH.

Klachtenbemiddelaar WZH Bezuidenhout

Willemien Hoogvliet
Telefoonnummer: 06-14862154
​E-mailadres: whoogvliet@wzh.nl