Cliënttevredenheid

Iedere twee jaar vraagt WZH haar bewoners of hun vertegenwoordigers naar hun ervaringen met de zorg van WHZ Bezuidenhout.

WZH wil weten wat zij belangrijk vinden, wat ze missen, welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. Met de resultaten uit dit cliënttevredenheidsonderzoek kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bewoners.