Cliëntenraad WZH Waterhof

WZH Waterhof heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

Onderwerpen
De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad WZH Waterhof
Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via ClientenraadWH@wzh.nl of het Servicepunt. 

Leden Cliëntenraad WZH Waterhof
Miriam Verstappen (voorzitter a.i.)
Roy Maring
Marja Zuijderduin

Aspirant-leden
Anneke van der Sluis
Thea Mokveld