Cliëntenraad WZH Waterhof

WZH Waterhof heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

Onderwerpen
De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad WZH Waterhof
Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via ClientenraadWH@wzh.nl of het Servicepunt. 

Leden Cliëntenraad WZH Waterhof
Miriam Verstappen (voorzitter a.i.)
Anneke van der Sluijs
Thea Mokveld
 

Agenda voor de vergadering van 22 augustus a.s.

Profiel van Hospice WZH Waterhof - Den Haag

AGENDA CLIËNTENRAAD OVERLEG VERGADERING

 

Datum  :  Maandag  10 oktober 2022

Tijd      :  13.00-15.00 uur

 

1. Opening

  • Huishoudelijke mededelingen
  • Vaststelling agenda
  • Ingekomen post
  • marap

2. Renovatieplannen
Toelichting door Annemarie Baas

3. Communicatie
Peddy Uijttenboogaard

4. Mededelingen locatiemanager

  • Besteding extra gelden (activiteiten)
  • Stand van zaken jaarplan

5. Verslag – goedkeuren en vaststellen

  • Concept-verslag CR-overlegvergadering d.d. 22 augustus

6. Rondvraag

7. Sluiting  

 

Indien u meer informatie wilt over een van bovenstaande onderwerpen stuur dan een mail aan clientenraadWH@wzh.n