Cliëntenraad WZH Waterhof

WZH Waterhof heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn.

Per 1 augustus heeft Trix Prot het voorzitterschap van de Cliëntenraad Waterhof overgenomen van Nico van den Heuvel.

Nico heeft zich 6 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de cliënten in Waterhof. Zijn belangrijkste motto was “niet apart maar samen” en er is in de afgelopen jaren heel wat bereikt.

Trix Prot stelt zich voor:

“Ik ben 64 jaar en ik heb 35 jaar in verpleeghuizen gewerkt (vooral met ouderen met dementie en mensen met niet aangeboren hersenletsel), waarvan ruim 25 jaar bij WZH. Ik werkte als fysiotherapeut en tussendoor ook nog 10 jaar als teamleider. Ik heb steeds deelgenomen aan medezeggenschapsorganen, waardoor ik bekend ben met het toetsen van beleid dat door een bestuurder is gemaakt”.

De huidige Cliëntenraad bestaat momenteel uit onderstaande vijf personen en is op zoek naar nieuwe leden. Aanmelding kan per mail: cliëntenraadWH@wzh.nl.

Voorzitter Trix Prot-Wennen
Vice-voorzitter Eric van Tienhoven
Lid Dick Smits
lid Roy Maring
lid Marja Zuijderduin

 

Contact Cliëntenraad

Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via clientenraadwh@wzh.nl of bel met het Servicepunt van WZH Waterhof: 070 756 1500.