Cliëntenraad WZH Waterhof

WZH Waterhof heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

Onderwerpen
De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad WZH Waterhof
Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via ClientenraadWH@wzh.nl of het Servicepunt. 

Leden Cliëntenraad WZH Waterhof
Miriam Verstappen (voorzitter a.i.)
Roy Maring
Marja Zuijderduin
Anneke van der Sluijs
Thea Mokveld
 

Agenda voor de vergadering van 14 maart a.s.

Profiel van Hospice WZH Waterhof - Den Haag

AGENDA CLIËNTENRAAD OVERLEG VERGADERING 
 

Datum  :  Maandag  14 maart 2022

Tijd      :  10.00 uur – 12.00 uur
 

1.         Opening

  • Huishoudelijke mededelingen
  • Vaststelling agenda
  • Ingekomen post

2.         Mededelingen locatiemanager

  • Stand van zaken jaarplan 2022

3.        Marap januari 2022

4.         Concept-verslag CR-overlegvergadering d.d. 17-01-2022

  • goedkeuren en vaststellen

5.         LMT-verslag d.d. 7 december 2021

6.         Verantwoording vrijwillige eigen bijdrage

7.         Rondvraag en sluiting  

 

Indien u meer informatie wilt over een van bovenstaande onderwerpen stuur dan een mail aan clientenraadWH@wzh.nl