print deze pagina

Voorzitter cliëntenraad

Functieomschrijving: 

De cliënt bij WZH staat centraal wat te zien is in de wijze waarop de medezeggenschap van cliënten gestalte krijgt. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. In de cliën-tenraad zitten cliënten, maar ook (merendeels) vertegenwoordigers van cliënten. Medezeggenschap is belangrijk want zij die dagelijks de zorg- en dienstverlening ervaren hebben daar een mening over. Cliëntenraden vormen de spreekbuis; direct en in een open dialoog worden zij betrokken bij tal van ontwikkelingen.

Je vormt samen met de leden (cliënten en/of naasten) het gespreksplatform van waaruit de plannen worden besproken en bepaald. Als voorzitter fungeer je in een onafhankelijke positie, dat wil zeggen dat je geen rechtstreekse betrokkenheid hebt bij de locatie. Samen met de leden lever je een actieve bijdrage aan de beleidsadvisering en onderhoud je samen nauw het contact met de cliënten/ mantelzorgers van de locatie. Ook maak je deel uit van de Centrale Cliëntenraad. De CCR overlegt met de raad van bestuur over overkoepelende zaken die ook voor de andere locaties gelden.                         

Het betreft hier een functie op vrijwillige basis voor gemiddeld 6 uur per week.
 

Functie-eisen: 

Je kunt op betrokken communicatieve wijze partijen met elkaar verbinden, daarbij rekening houdend met verschillende belangen; je kunt hierbij tegenstellingen overbruggen. Je zorgt voor betrokkenheid en communicatie met de leden van de cliëntenraad en zorgt ervoor dat ieder lid tot zijn recht komt. Daarnaast ben je in staat samenhang en eenheid te bewaren tussen de diverse belangen. Je hebt aantoonbare affiniteit met en/of kennis van de zorg (bij voorkeur met dementie) in en om verpleeg- en verzorgingshuizen. Je bent uitvoerend praktisch sterk alsmede beleidsmatig onderlegd. Je hebt voorzittersvaardigheden gericht op techniek en overwicht. Je bent bij voorkeur ook elders actief geweest of nog actief in deze of vergelijkbare sectoren.
 

Over WZH: 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende, toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. WZH biedt dagelijks aan meer dan 2500 mensen kwaliteitszorg op maat, variërend van persoonlijke en huishoudelijke verzorging tot begeleiding, behandeling en verpleging. Met 14 Woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in  Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer e.o. is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio Haaglanden.
 

Arbeidsvoorwaarden: 

Wij bieden je een afwisselende en prettige werkomgeving met leden van de cliëntenraad en
WZH medewerkers. 
De sector is volop in ontwikkeling en WZH wil daar voortvarend op inspelen. Met jouw inzet, kennis, ervaring, invoelend- en inlevingsvermogen en betrokkenheid kun je daar een bijdrage aan leveren. Je ontvangt een vastgestelde onkostenvergoeding.
 

Contact en informatie: 

Heb je vragen? Herman van der Wind, voorzitter van de CCR, te bereiken op 06 12 26 50 99 is bereid je verder te informeren. Wij ontvangen graag je reactie met motivatie en cv.