print deze pagina

Teamleider Zorg

Functieomschrijving: 

JIJ bent een enthousiaste, ontwikkelings- en oplossingsgerichte teamleider die samen met de locatiemanager, medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers,  vorm en inhoudt geeft aan de WZH locatie.  Jouw rol als teamleider is het begeleiden en coachen van de zorgteams.  Je bent verantwoordelijk voor de meest optimale afstemming tussen bewoner en medewerker.  Je stimuleert om medewerkers te laten denken in mogelijkheden.
We werken aan resultaatverantwoordelijke teams waarbij er een nauwe samenwerking is tussen verpleegkundige, EVV en teamleider.

Op hoofdlijnen zijn je taken en verantwoordelijkheden:

  •  Coachen en begeleiden van zorgteams naar het werken van resultaatverantwoordelijke teams;
  • Integraal leidinggeven aan ongeveer 40 medewerkers;
  • Organiseren en realiseren van wonen, welzijn en zorg binnen de woongroepen;
  • Je maakt onderdeel uit van het locatiemanagementteam; 
  • Uitvoering geven aan je taken rondom de portefeuilles waarvoor je verantwoordelijk bent.                     
Functie-eisen: 

WIJ zoeken een interne verbinder met aantoonbare leidinggevende ervaring binnen de zorg. Iemand die voortdurend verbetert, ontwikkelt, implementeert en borgt binnen de koers en kaders van WZH/Locatie.  Iemand die in woord en daad stevig  laat zien wat eigenaarschap is. Met humor en relativeringsvermogen, passend bij je authentieke stijl, breng je medewerkers op inspirerende wijze in hun kracht. Als teamleider heb je alle gelegenheid om je team te vormen en te ontplooien. Wij verwachten van onze leidinggevenden een manier van werken waarbij het menselijke en het zakelijke aspect goed tot hun recht komen en in balans zijn.               

Over WZH: 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende, toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. WZH biedt dagelijks aan meer dan 2500 mensen kwaliteitszorg op maat, variërend van persoonlijke en huishoudelijke verzorging tot begeleiding, behandeling en verpleging.
Met 14 Woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio Haaglanden.

De missie
Mensen willen leven met anderen in een omgeving waar ze zich prettig voelen, ongeacht de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. In elke fase van het leven staat de autonomie en het leven in eigen stijl te kunnen leven centraal. Kwetsbare ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hierin een ondersteuningsvraag. Vanuit de behoefte  en noodzaak aan welzijn, verzorging, behandeling en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons.

“Wij beloven onze thuiswonende cliënten en bewoners van onze locaties ons hoofd, hart en handen bij het ondersteunen van het leven in eigen stijl. Het uitgangspunt van alles wat we doen, is uw ervaren kwaliteit van leven ondanks fysieke en/of geestelijke beperkingen. Vanuit de kernwaarden 'open, samen en geborgen'  gaan we met elkaar in gesprek.”

Arbeidsvoorwaarden: 

Het betreft een fulltime functie (24– 36 uur), gewaardeerd in FWG 55. In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. WZH heeft de intentie het contract na een jaar te verlengen voor onbepaalde tijd.
We zijn voor meerdere locaties op zoek naar een Teamleider Zorg, graag bekijken we tijdens een gesprek welke locatie bij jou passend zou zijn.

Contact en informatie: 

Voor meer informatie over deze functie kun je altijd contact opnemen met Subeida Jainullah, Adviseur Werving en Selectie via telefoonnummer 06 53 13 53 33 of  stuur een mail naar sjainullah@wzh.nl

Contracturen: 
36