print deze pagina

Teamleider Klantbeheer

Functieomschrijving: 

Het team Klantbeheer is verantwoordelijk voor juiste en tijdige administratieve verwerking van cliënt- en productiegegevens; Het team zorgt voor een effectieve en efficiënte aanlevering van cliënt- en productiegegevens naar betrokkenen (locaties, Zorgkantoor, verzekeraars, e.d.); Klantbeheer is verantwoordelijk voor het hele proces van registratie en declaratie voor alle financieringsvormen en zorgt voor een borging van de nodige (output) controles op de uitgevoerde werkzaamheden op de eigen afdeling en die van betrokken locaties.

Het team Klantbemiddeling centraal houdt zich bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten. Aanmeldingen vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en andere zorginstellingen worden door het team beoordeeld op inhoud en volledigheid. Uitgaande van de zorgvraag van de cliënt wordt vervolgens binnen, of in voorkomende gevallen buiten, WZH gezocht naar de voor de hem of haar meest geschikte locatie.

Het team Klantbemiddeling op locatie houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten, in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en teamleiders

Het team Klantbeheer ondersteunt daarnaast de verschillende afdelingen binnen WZH met complexe, kennisintensieve of arbeidsintensieve handelingen, management informatie en productkennis. Deze ondersteuning zal in de toekomst toenemen en verder ontwikkeld moeten worden tegelijkertijd met verdere automatisering van de administratie.

We zijn op zoek naar een teamleider die het een mooie uitdaging vindt om samen met de afdeling vorm te geven aan deze ontwikkeling, de doelstelling van de afdeling en aan die van WZH.

Door externe factoren en interne wijzigingen is WZH en ook de afdeling constant in beweging. De complexiteit van het declaratieproces met jaarlijkse externe wijzigingen in regelgeving  vereist flexibiliteit van het team en de teamleider. Een sterke samenwerking met verschillende afdelingen (zorgverkoop, ICT  en financiën) is hierbij noodzakelijk.  Automatisering speelt hierin ook een prominente rol om processen verder te optimaliseren, en die rol wordt de komende jaren alleen maar groter. Hierdoor bezit jij de mogelijkheid om ook in de breedte van je functie te kunnen kijken. Jij weet een vertrouwensbasis op te bouwen waardoor een open cultuur bevorderd word. Jouw open blik maakt veranderingen mogelijk. Zowel zorginhoudelijk als operationeel.

In de huidige praktijk verricht de teamleider ook regelmatig hand- en spandiensten voor de afdeling Klantbemiddeling. Hier wordt zoals vermeld in de introductie in de toekomst mogelijk een structureel karakter aan gegeven. Klantbemiddeling is een zelf organiserend team. Bij conflicterende doelstellingen wordt van de teamleider actieve oplossende bijdrages verwacht. Daarnaast zorgt de teamleider voor verbinding tussen Klantbemiddeling centraal en Klantbeheer op het gebied van procedures en externe wet- en regelingen.

Je legt verantwoording af aan de manager Klantbemiddeling en Klantbeheer maar levert daarnaast ook een actieve bijdrage aan brede vraagstukken. Sparren en aansturen op de inhoud is van toegevoegde waarde.

JIJ bent degene die jouw collega’s op een overtuigende wijze laat functioneren. Alhoewel de primaire focus van de teamleider nu (nog) ligt bij het team Klantbeheer zijn er verregaande ideeën om de teamleidersrol in de toekomst  breder neer te zetten, namelijk voor de hele afdeling Klantbemiddeling en Klantbeheer. Graag gaan we hierover met jou in gesprek. 

Functie-eisen: 

Wij zoeken voor deze functie een interne verbinder met aantoonbare leidinggevende ervaring binnen de zorg. Jij durft keuzes te maken en neemt en neemt verantwoordelijkheid voor de afdeling. Jij laat de afdeling samen met het team op een overtuigende wijze functioneren.

  • HBO werk- en denkniveau met een bij een zorginstelling passende commerciële instelling;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het  aansturen van teams;
  • Heeft sterke affiniteit met werken met geautomatiseerde administratieve systemen;
  • Kennis van relevante (VVT branche) wet- en regelgeving, beleidsregels en deze toepassen;
  • Kennis van procesinrichting en aanpassing;
  • Is op de hoogte van algemene ontwikkelingen binnen het vakgebied weet deze ontwikkelingen in de praktijk toe te passen;
  • Ervaring in coachen van zelforganiserende teams is een pré;
  • Hands on mentaliteit is gewenst.

Wij vragen je voortdurend te verbeteren, ontwikkelen en implementeren. Met humor en relativeringsvermogen, passend bij jouw eigen stijl, breng je medewerkers op een inspirerende wijze in hun kracht en toon je verbindend leiderschap, zowel aanspreekbaar als aanspreken. Stimuleer je teamleden om veranderingen, nieuwe regels en processen te omarmen. Draag je zorg voor het individu en het groepsproces. Je hebt alle gelegenheid om het team te vormen en te laten ontplooien.

Over WZH: 

WIJ zijn WoonZorgcentraHaaglanden. Vanuit 14 woonzorglocaties in de regio Haaglanden bieden wij ondersteuning aan mensen met een zorgvraag in alle fases , waarbij de eigen specifieke levensstijl zo veel mogelijk kan worden behouden. Wij bieden maatwerkafspraken binnen de kernwaarden ‘open’, ‘samen’ en ‘geborgen’, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles wat wij doen, staat de klant centraal.

Om de inkomsten van WZH te borgen is een zorgvuldig, efficiënt en effectief proces rondom registreren, verwerken en declareren van cliëntgegevens en productie essentieel. Juistheid, tijdigheid en accuraatheid zijn hierin sleutelwoorden.

Op de afdeling Klantbemiddeling & Klantbeheer is het team Klantbeheer is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige administratieve verwerking van cliënt- en productiegegevens. Het team zorgt voor een effectieve en efficiënte aanlevering van cliënt- en productiegegevens naar betrokkenen (locaties, CIZ, Zorgkantoor ed.); 
We zijn verantwoordelijk voor het hele proces van registratie en declaratie voor alle financieringsvormen (WLZ, ZVW, WMO, particulier) en zorgen voor een borging van de nodige (output) controles op de uitgevoerde werkzaamheden op de eigen afdeling en die van betrokken locaties en thuiszorg.

Om bovenstaande mogelijk te maken, én om de inkomsten van WZH te borgen, is een zorgvuldig, efficiënt en effectief proces rondom de toeleiding en (na)zorg van cliënten essentieel. Dit betekent concreet dat de afdeling zorgt voor:
(1) het registreren en declareren van de geleverde zorg
(2) efficiënte (her)plaatsingsprocessen van cliënten
(3) een juiste en tijdige indicatiestelling van de benodigde zorgvraag

Arbeidsvoorwaarden: 

Samen zetten wij ons in voor het bieden van de beste zorg aan de bewoners en veilig en gezond werk voor de medewerkers. We zouden het leuk vinden als jij ons team daarbij komt versterken. Graag gaan we met je in gesprek over een uitdagende functie van 32 – 36 uur per week in een collegiale, prettige werkomgeving met een open werksfeer. Beloning en overige voorwaarden zijn conform cao VVT. 

Contact en informatie: 

Interesse in WZH en deze functie? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.
Meer vragen over de functie? Bel gerust met Amir Salman, teamleider a.i. via telefoonnummer 06 53553157

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck zijn ook onderdeel van de sollicitatieprocedure.

WZH vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal een controle worden uitgevoerd of kandidaten geregistreerd staan in dit register.

Contracturen: 
36