print deze pagina

NAH coach (thuiszorg)

Functieomschrijving: 

De NAH coach ondersteunt en begeleidt zowel de cliënt als het cliëntsysteem in de thuis setting. 
Daarnaast bewaakt de NAH coach de onderlinge samenhang in de zorgverlening, zodat kwalitatief breed verantwoorde zorg/ begeleiding geleverd kan worden vanuit de vraag en de behoefte van de cliënt. Daarbij is het nodig om continu een vinger aan de pols te houden om nieuwe problemen tijdig op te sporen, waarbij telkens dient te worden overwogen of aan de vraag nog steeds adequaat tegemoet wordt gekomen.

Verder kan het cliëntsysteem, in aanvulling op nog eigen bestaande mogelijkheden, door de NAH coach worden ondersteund en geactiveerd. De NAH coach werkt nauw samen met het behandelteam en het Dagactiviveitencentrum van WZH Nieuw Berkendael.

De NAH coach heeft verschillende taken:

 • Is de “spin in het web”(regisseur) in de afstemming van alle vormen van zorg zoals verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling (door huisarts, specialist ouderen geneeskunde en psycholoog) en welzijn;
 • Is overlegpartner voor alle partijen in zijn rol als coördinator;
 • Waarborgt een goede communicatie met en tussen hulpverleners;
 • Maakt vertaalslag inzake het hersenletsel naar andere hulpverleners/ systeem
 • Is het aanspreekpunt voor cliënt, clientsysteem en hulpverleners;
 • Brengt de zorg en de aanwezige problematiek in kaart d.m.v. het afnemen van een anamnese;
 • Stelt een begeleidingsplan op, in samenspraak met de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger;
 • Verzorgt indien nodig de aanvraag van een nieuwe indicatie in samenwerking met de afdeling klantbemiddeling;
 • Organiseert of neemt deel aan een multidisciplinair overleg (MDO) en zorgt voor de verslaglegging hiervan;
 • Ondersteunt bij crisissituatie volgens protocol
 • Pleegt zo nodig crisisinterventie;
 • Geeft mantelzorgbegeleiding of draagt er zorg voor dat er mantelzorgbegeleiding gegeven wordt;
 • Handelt en denkt instellingsoverstijgend waarbij de voorkeur van de cliënt centraal staat;
 • Signaleert hiaten in de (afstemming van de) zorgverlening, is steeds op de hoogte van de actuele situatie en handelt op grond daarvan proactief;
 • Geeft psycho-educatie aan cliënt en systeem
 • Legt verantwoording af over de aantallen en de aard van de geleverde zorg aan de leidinggevende van de organisatie d.m.v. rapportage.
Functie-eisen: 
 • Opleiding tot HBO verpleegkundige niveau 5/6 
 • Je bent beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:30 uur 
 • Affiniteit met de NAH doelgroep 
Over WZH: 

WIJ zijn WoonZorgcentra Haaglanden. Vanuit 14 woonzorglocaties in de regio Haaglanden bieden wij mensen met een zorgvraag in alle zorgfases totaaloplossingen, waarbij zij de eigen specifieke levensstijl kunnen behouden. Wij bieden deze totaaloplossingen binnen de kernwaarden ‘open’, ‘samen’, en ‘geborgen’ samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles dat wij samen doen, staat de klant centraal.

Arbeidsvoorwaarden: 

SAMEN zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste zorg aan onze bewoners.

Ben jij een HBO verpleegkundige die op zoek is een naar een baan met meer regelmaat? Heb je affiniteit met de NAH doelgroep? Reageer dan op deze vacature! 

Je wordt ingeschaald in FWG 50 van de CAO VVT.

Contact en informatie: 

SOLLICITEREN op of meer informatie aanvragen over deze functie kan bij onze adviseur Werving & Selectie Subeida Jainullah via telefoonnummer 06 53 13 53 33.

WZH vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal een controle worden uitgevoerd of kandidaten geregistreerd staan in dit register.