print deze pagina

Manager Klantbemiddeling en Klantbeheer

Functieomschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een manager die het een mooie uitdaging vindt om samen met het team vorm te geven aan de doelstelling van de afdeling en in bredere zin aan die van WZH.
Het team Klantbemiddeling centraal houdt zich bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten. Aanmeldingen vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en andere zorginstellingen worden door het team beoordeeld op inhoud en volledigheid. Uitgaande van de zorgvraag van de cliënt wordt vervolgens binnen, of in voorkomende gevallen buiten, WZH gezocht naar de voor de hem of haar meest geschikte locatie.

Het team Klantbemiddeling op locatie houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten, in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en teamleiders.

Het team Klantbeheer is verantwoordelijk voor juiste en tijdige administratieve verwerking van cliënt- en productiegegevens; Het team zorgt voor een effectieve en efficiënte aanlevering van cliënt- en productiegegevens naar betrokkenen (locaties, Zorgkantoor, verzekeraars, e.d.); Klantbeheer is verantwoordelijk voor het hele proces van registratie en declaratie voor alle financieringsvormen en zorgt voor een borging van de nodige (output) controles op de uitgevoerde werkzaamheden op de eigen afdeling en die van betrokken locaties.

De afdeling. Om bovenstaande mogelijk te maken, én om de inkomsten van WZH te borgen, is een zorgvuldig, efficiënt en effectief proces rondom de toeleiding en (na)zorg van cliënten essentieel. Dit betekent concreet dat de afdeling zorgt voor:
(1) efficiënte (her)plaatsingsprocessen van cliënten
(2) een juiste en tijdige indicatiestelling van de benodigde zorgvraag
(3) het registreren en declareren van de geleverde zorg

JIJ bent degene die jouw afdeling op een overtuigende wijze laat functioneren. Je bent een verbinder met kwaliteiten op het gebied van overredings‑ en overtuigingskracht. Overbruggen van (grote) tegenstellingen en het snel kunnen vormen van een eigen mening zitten in je natuur.
Vanuit je functie draag je integrale verantwoordelijkheid voor de afdelingen Klantbemiddeling (inclusief Klantenservice) en Klantbeheer.

Jij ontfermt je over de soms ingewikkelde specifieke casuïstiek en het juist beoordelen hiervan.  Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de teams; je geeft gevraagd en ongevraagd advies bij vraagstukken over in-, door- en uitstroom. Deels gestandaardiseerd (i.e.  wachtlijst / managementinformatie), deels op basis van signalen uit het dagelijkse werk.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de vertaling van beleid gericht op het aandachtsgebied van Klantbemiddeling en Klantbeheer; je vertegenwoordigt de afdeling binnen en buiten de organisatie en neemt deel aan werk- en projectgroepen. Je onderhoudt vele contacten, met onder andere artsen, locatiemanagers, ziekenhuizen, andere zorginstellingen en specifieke regionale instanties. 

Functie-eisen: 

Wij zijn op zoek naar een manager die het een mooie uitdaging vindt om samen met het team vorm te geven aan de doelstelling van de afdeling en in bredere zin aan die van WZH. Het team Klantbemiddeling centraal houdt zich bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten. Aanmeldingen vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en andere zorginstellingen worden door het team beoordeeld op inhoud en volledigheid. Uitgaande van de zorgvraag van de cliënt wordt vervolgens binnen, of in voorkomende gevallen buiten, WZH gezocht naar de voor de hem of haar meest geschikte locatie.
Het team Klantbemiddeling op locatie houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten, in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en teamleiders.

Over WZH: 

WIJ zijn Woon Zorgcentra Haaglanden. Vanuit 14 woonzorglocaties in de regio Haaglanden bieden wij ondersteuning aan mensen met een zorgvraag in alle fases , waarbij de eigen specifieke levensstijl zo veel mogelijk kan worden behouden. Wij bieden maatwerkafspraken binnen de kernwaarden ‘open’, ‘samen’ en ‘geborgen’, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles wat wij doen, staat de klant centraal.

Arbeidsvoorwaarden: 

SAMEN zetten wij ons in voor het bieden van de beste zorg aan onze bewoners. We zouden het leuk vinden als jij ons team daarbij komt versterken. Graag gaan we met je in gesprek over een uitdagende functie van 32 a 36 uur per week in een collegiale, prettige werkomgeving met een open werksfeer.
 

Contact en informatie: 

SOLLICITEREN op of meer informatie aanvragen over deze functie kan bij onze directeur Bedrijfsvoering Nico Slemmer, via het email adres nslemmer@wzh.nl. of via telefoonnummer 06 38 12 34 94.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact met adviseur werving en selectie, Britt Duyvestijn via telefoonnummer 06 14 37 07 80

We laten ons graag verassen door een sprankelende motivatie en een mooi CV .

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck zijn ook onderdeel van de sollicitatieprocedure.

WZH vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal een controle worden uitgevoerd of kandidaten geregistreerd staan in dit register.

Contracturen: 
36
Regio: 
Den Haag
Licht deze vacature uit: