print deze pagina

Functionaris gegevens bescherming

Functieomschrijving: 

JIJ houdt binnen WZH met name toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de instelling en vervult zijn taken en verantwoordelijkheden onafhankelijk van het bestuur.

De functionaris gegevensbescherming adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuursteam. Inventariseert en registreert en bewaakt het overzicht van gegevensverwerkingen. Is de vraagbaak voor alle medewerkers van de organisatie op het gebied van privacy- en gerelateerde vraagstukken en gaat ook zelf proactief in gesprek met collega’s.

Functie-eisen: 

WIJ zoeken een collega voor WZH die samen met de leden van het bestuursteam, locatie- en stafmanagers en de overige collega’s vorm wil geven aan de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving op dit gebied en hierbij mede vorm geeft aan het informatiebeveiligingsbeleid. Tevens is deze collega, een cultuurdrager en sluit zich aan de uitgangspunten van de organisatie. Wij hechten grote waarde aan de kernwaarden open, samen en geborgen en geven vanuit die lijn invulling aan de aansturing van de organisatie.

Over WZH: 

WIJ zijn Woon Zorgcentra Haaglanden. Vanuit 12 woonzorglocaties in de regio Haaglanden bieden wij mensen met een zorgvraag in alle zorgfases totaaloplossingen, waarbij zij de eigen specifieke levensstijl kunnen behouden. Wij bieden deze totaaloplossingen binnen de kernwaarden ‘open’, ‘samen’, en ‘geborgen’ samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles dat wij samen doen, staat de klant centraal.

Arbeidsvoorwaarden: 

SAMEN zetten wij ons in voor het bieden van de beste zorg aan onze bewoners. We zouden het leuk vinden als jij ons team daarbij komt versterken. Graag gaan we met je in gesprek over deze uitdagende functie van 16 uur per week in een collegiale, prettige werkomgeving met een open werksfeer.

Contact en informatie: 

SOLLICITEREN op of meer informatie aanvragen over deze functie kan bij Nico Slemmer, via telefoonnummer 070-7561135.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck zijn ook onderdeel van de sollicitatieprocedure.

WZH vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal een controle worden uitgevoerd of kandidaten geregistreerd staan in dit register.

Contracturen: 
16
Regio: 
Den Haag