print deze pagina

Opleiding Gespecialiseerd Verpleegkundige NAH (Post HBO)

WZH Nieuw Berkendael start in samenwerking met AXON leertrajecten en Stichting ITON de opleiding ‘gespecialiseerd Verpleegkundige NAH’. Deze opleiding is speciaal opgezet om een verdiepingsslag te maken in het werken met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex dat voor elke patiënt een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Als verpleegkundige beschik je al over de nodige basisvaardigheden en kennis op het gebied van verpleging en verzorging, maar bij deze doelgroep is inzicht vereist in de specifieke gevolgen van hersenletsel om een goed zorgplan op te stellen. Met de opleiding krijgen verpleegkundigen die willen werken met NAH-patiënten hiervoor de juiste tools en informatie aangereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Huising start met de nieuwe opleiding ‘Gespecialiseerd Verpleegkundige NAH ’: "door de juiste handvatten kan ik cliënten beter begeleiden naar een zo comfortabel en geaccepteerd mogelijk leven".

De gespecialiseerde verpleegkundige NAH is in staat de regie te nemen in het opstellen en uitvoeren van een passend zorgplan, rekening houdend met alle (zowel directe als indirecte) gevolgen van het hersenletsel. Door afstemming met de diverse disciplines in het begeleidingsteam en met de uitvoerend verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders komt de gespecialiseerde verpleegkundige tot een adequaat zorgplan.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel met enige praktijkervaring. Zij zijn minimaal een half jaar werkzaam in ziekenhuiszorg, revalidatie, de intramurale zorg of in de ambulante dienstverlening.

Omvang van de opleiding:
De opleiding start in begin 2022. Verspreid over een lesjaar wordt elke 14 dagen een dag cursus gegeven. WZH Nieuw Berkendael biedt hierin als NAH Expertisecentrum de unieke mogelijkheid om stage te lopen en het geleerde in praktijk te brengen. 

Certificaat en accreditatie
Als je de opleiding succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH van het Nederlands Centrum Hersenletsel. De opleiding wordt geaccrediteerd door V&VN. 

Meer informatie
Meer praktische informatie over de opleiding is te bekijken op de website van Axon Leertrajecten
Ben je al werkzaam bij WZH of wil je bij WZH komen werken om zo in aanmerking te komen voor de opleiding, neem dan contact op met: werving@wzh.nl