print deze pagina

Vraag & antwoord

WZH EN CATO WONEN WELZIJN ZORG VERKENNEN MOGELIJKHEID FUSIE    

 • Waarom willen Cato en WZH fuseren?
  WZH en Cato bundelen de krachten, omdat zij eenzelfde soort cliënten, werkzaamheden en bedrijfscultuur hebben. Wat wij hiermee willen bereiken is de continuïteit en ontwikkelmogelijkheden voor Cato en de versterking van kennis en spreiding in de gemeenten voor WZH.
   
 • Wat levert de fusie Cato op?
  Door samen te werken zijn beide organisaties in staat om meer cliënten te ondersteunen op een manier die past bij de wijze waarop Cato graag wil werken; vanuit de locaties zoals de dagopvang en de dienstverlening in de omliggende woningen. 
   
 • Waarom spreken we niet van een overname maar van een fusie?
  Het is een fusie. Het proces verloopt op basis van gelijkwaardigheid.
   
 • Hoe sluiten de producten, diensten en werkwijzen van de beide zorginstellingen goed op elkaar aan?
  De voorgenomen fusie zal voor beide partijen voordelen hebben op het gebied van expertise, continuïteit en omvang. Dit betekent efficiëntie op het gebied van overhead, inhoudelijke ervaring en kennis van soortgelijke doelgroepen. En de thuiszorgervaring van Cato. 
   
 • Wanneer is de fusie een feit?
  We verwachten dat de juridische fusie voor 1 juli 2019 een feit is.
   
 • Wat gaan cliënten hier van merken?
  De zorg en de dienstverlening die beide organisaties aan hun cliënten leveren, gaat onverminderd en op dezelfde manier door die onze cliënten van ons gewend zijn.
   
 • Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
  Cato en WZH hebben allebei een locatiestructuur. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. De centrale organisaties worden (op termijn) samengevoegd. Wij verwachten hier geen gedwongen afslanking. Dit kan waarschijnlijk via natuurlijk verloop.
   
 • Worden er woonzorgcentra gesloten?
  De huidige vastgoedplannen zijn geldend en zullen op termijn worden geactualiseerd.
   
 • Due diligence onderzoek
  Het due diligence onderzoek (onderzoek naar de bedrijfsinformatie van beide organisaties zodat de partijen weten wat zij aan elkaar hebben) is positief afgerond. Inmiddels ligt de aanvraag om te fuseren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
   
 • Is WZH niet sterk genoeg om alleen verder te gaan?
  WZH is zeker sterk genoeg om zelfstandig verder te blijven gaan. Wel is het voor WZH aantrekkelijk om de krachten te bundelen, zodat WZH ook in de toekomst sterk genoeg kan blijven. Daarom heeft WZH gekeken of zij dit met Cato wil en kan realiseren. Met de fusie versterkt WZH kennis er wordt er voor meer spreiding in de gemeenten gezorgd.
   
 • Is  de verzorging van uw naasten na de eventuele fusie goed geregeld?
  Ja. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg die wij gewend zijn hetzelfde blijft of zelfs beter wordt. Daar blijven wij hard aan werken.WZH werkt sinds 2018 met Huiskamerbegeleiders op de huiskamers waar mensen met dementie verblijven, waardoor de zorgmedewerkers meer ondersteuning krijgen en daarmee ruimte krijgen om zich met volle aandacht te kunnen richten op de bewoners.