print deze pagina

Vraag & antwoord

WZH EN CATO WONEN WELZIJN ZORG VERKENNEN MOGELIJKHEID FUSIE    

 • Waarom willen Cato en WZH fuseren?
  Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een nauwe samenwerking beide organisaties goed zal doen. WZH en Cato hebben eenzelfde soort cliënten, werkzaamheden en bedrijfscultuur, wat het aantrekkelijk maakt om de krachten te bundelen. Wat wij hiermee willen bereiken is de continuïteit en ontwikkelmogelijkheden voor Cato en de versterking van kennis en spreiding in de gemeenten voor WZH.
   
 • Wat levert de fusie WZH op?
  Door samen te werken zijn beide organisaties in staat om meer cliënten te bedienen op een manier die past bij de wijze waarop WZH graag wil werken; vanuit de locaties zoals de dagopvang en de dienstverlening in de omliggende woningen.
   
 • Waarom spreken we niet van een overname maar van een fusie?
  Het is een fusie. Het proces verloopt op basis van gelijkwaardigheid.
   
 • Hoe sluiten de producten, diensten en werkwijzen van de beide zorginstellingen goed op elkaar aan?
  De voorgenomen fusie zal voor beide partijen voordelen hebben op het gebied van expertise, continuïteit en omvang. Dit betekent efficiëntie op het gebied van overhead, inhoudelijke ervaring en kennis van soortgelijke doelgroepen. En de thuiszorgervaring van Cato.
   
 • Wanneer is de fusie een feit?
  We verwachten dat de bestuurlijke fusie eind 2018 een feit is.
   
 • Wat gaan cliënten hier van merken?
  De zorg en de dienstverlening die beide organisaties aan hun cliënten leveren, gaat onverminderd en op dezelfde manier door die onze cliënten van ons gewend zijn.
   
 • Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
  Cato en WZH hebben allebei een locatiestructuur. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. De centrale organisaties worden (op termijn) samengevoegd. Wij verwachten hier geen gedwongen afslanking. Dit kan waarschijnlijk via natuurlijk verloop.
   
 • Worden er woonzorgcentra gesloten?
  De huidige vastgoedplannen zijn geldend en zullen op termijn worden geactualiseerd.
 • Wat is de stap na het ondertekenen van de intentieverklaring?
  Beide organisaties hopen binnenkort een intentieverklaring te tekenen. Voorafgaand aan de ondertekening wordt de intentieverklaring voor advies gestuurd naar de ondernemingsraad en cliëntenraad. Op dat moment zal ook meer bekend zijn over de termijn waarop de fusie zal plaatsvinden.