print deze pagina

Vraag & antwoord

WZH EN CATO WONEN WELZIJN ZORG VERKENNEN MOGELIJKHEID FUSIE    

 • Waarom willen Cato en WZH fuseren?
  Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een nauwe samenwerking beide organisaties goed zal doen. WZH en Cato hebben eenzelfde soort cliënten, werkzaamheden en bedrijfscultuur, wat het aantrekkelijk maakt om de krachten te bundelen. Wat wij hiermee willen bereiken is de continuïteit en ontwikkelmogelijkheden voor Cato en de versterking van kennis en spreiding in de gemeenten voor WZH.
   
 • Wat levert de fusie WZH op?
  Door samen te werken zijn beide organisaties in staat om meer cliënten te bedienen op een manier die past bij de wijze waarop WZH graag wil werken; vanuit de locaties zoals de dagopvang en de dienstverlening in de omliggende woningen.
   
 • Waarom spreken we niet van een overname maar van een fusie?
  Het is een fusie. Het proces verloopt op basis van gelijkwaardigheid.
   
 • Hoe sluiten de producten, diensten en werkwijzen van de beide zorginstellingen goed op elkaar aan?
  De voorgenomen fusie zal voor beide partijen voordelen hebben op het gebied van expertise, continuïteit en omvang. Dit betekent efficiëntie op het gebied van overhead, inhoudelijke ervaring en kennis van soortgelijke doelgroepen. En de thuiszorgervaring van Cato.
   
 • Wanneer is de fusie een feit?
  We verwachten dat de bestuurlijke fusie eind 2018 een feit is.
   
 • Wat gaan cliënten hier van merken?
  De zorg en de dienstverlening die beide organisaties aan hun cliënten leveren, gaat onverminderd en op dezelfde manier door die onze cliënten van ons gewend zijn.
   
 • Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
  Cato en WZH hebben allebei een locatiestructuur. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. De centrale organisaties worden (op termijn) samengevoegd. Wij verwachten hier geen gedwongen afslanking. Dit kan waarschijnlijk via natuurlijk verloop.
   
 • Worden er woonzorgcentra gesloten?
  De huidige vastgoedplannen zijn geldend en zullen op termijn worden geactualiseerd.
   
 • Due diligence onderzoek
  De volgende stap is dat er een due diligence onderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek naar de bedrijfsinformatie van beide organisaties zorgt ervoor dat de partijen weten wat zij aan elkaar hebben. Het onderzoek kan naar verwachting zo’n 6 weken duren.
   
 • Is WZH niet sterk genoeg om alleen verder te gaan?
  WZH is zeker sterk genoeg om zelfstandig verder te blijven gaan. Wel is het voor ons aantrekkelijk om de krachten te bundelen, zodat we ook in de toekomst sterk genoeg blijven. Daarom hebben wij gekeken of wij dit met Cato willen en kunnen realiseren. Met de fusie versterken we onze kennis en zorgen we voor meer spreiding in de gemeenten.
   
 • Is  de verzorging van uw naasten na de eventuele fusie goed geregeld?
  Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg die wij gewend zijn hetzelfde blijft of zelfs beter wordt. Daar blijven wij hard aan werken. Voor de zorgmedewerkers verwachten wij geen gevolgen. WZH werkt sinds kort met Huiskamerbegeleiders op de huiskamers waar mensen met dementie verblijven, waardoor de zorgmedewerkers meer ondersteuning krijgen en daarmee ruimte krijgen om zich met volle aandacht te kunnen richten op de bewoners.