print deze pagina

Reactie WoonZorgcentra Haaglanden

5 nov 2014

In verschillende media is aandacht geschonken aan de zorgen van twee mantelzorgers over de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan hun beide echtgenotes.

Wij zijn uiteraard geschrokken van hun verhaal aan de media en de ongerustheid die eruit spreekt. Wij begrijpen de pijn en het verdriet van deze mantelzorgers goed. Zoals blijkt hebben beide mantelzorgers altijd een grote inzet en betrokkenheid bij hun partners. Medewerkers, management en cliëntenraden van de locaties hebben intensief contact met hen.

De beschreven situaties vragen om een meer genuanceerde interpretatie. Wij zijn en blijven met de betrokkene en de cliëntenraad in gesprek over de wijze waarop we de zorg voor cliënten samen met, en ook voor de mantelzorgers goed kunnen vervolgen.