print deze pagina

Geactualiseerd bericht betreffende coronavirus

20 mrt 2020

Geactualiseerd 20-03-2020 om 16:27 uur. Het coronavirus is wereldwijd een veel besproken thema. WZH volgt de adviezen van het RIVM.


Update 20 maart 2020:

De overheid heeft besloten alle verpleeghuizen in Nederland dicht te houden voor bezoek. WZH volgt deze lijn. Deze maatregel heeft een grote impact en het valt ons zwaar om deze te moeten treffen, omdat cliënten van WZH hechten aan bezoek van familie en vrienden. Wij proberen tevens uw naaste en de medewerkers van WZH maximaal te beschermen in deze periode.

Geen bezoek

Het is niet meer toegestaan om uw naaste te bezoeken. Alle WZH-locaties zijn vanaf heden gesloten. Neemt u contact met het servicepunt van de WZH locatie als u hier specifieke vragen over heeft.

Inzet zorg- en dienstverlening

Om de zorg op de langere termijn te borgen zullen wij gaan werken met aangepaste roosters, zodat wij ook op de langere termijn de continuïteit in zorg- en dienstverlening kunnen waarborgen. Dit brengt met zich mee dat het activiteitenaanbod anders wordt vormgegeven en het restaurant, het ontmoetingscentrum en het dagactiviteitencentrum wordt gesloten. Ook voor cliënten die thuis wonen en zorg van WZH ontvangen, geldt dat wij aanpassingen maken in het rooster om ook op de langere termijn de zorg te kunnen continueren.

Vragen

Indien u zorg gerelateerde vragen heeft, verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met het servicepunt van de locatie of uw contactpersoon bij de thuiszorg van WZH. Zij dragen er zorg voor dat u wordt teruggebeld indien dit mogelijk is.

Mocht u vragen hebben over de beschreven maatregelen, stuur deze vragen dan naar info@wzh.nl. Wij zorgen dat deze zo snel mogelijk beantwoord worden.

Het is een moeilijke periode waarin wij elkaar nodig hebben. Daarom vragen wij u nogmaals om uw begrip en medewerking, dit in het belang van uw eigen veiligheid, die van uw naasten en van de medewerkers van WZH.

Wij rekenen op uw begrip!
Namens het Bestuursteam WZH


Update 16 maart 2020:

Om de gezondheid en veiligheid van bewoners en medewerkers van WZH te waarborgen en in navolging van de landelijke maatregelen van 15 maart jl. heeft WZH de volgende aanvullende maatregelen genomen:

Geen bezoek

Wij verzoeken u dringend om niet op bezoek te komen, om de veiligheid van uw naaste, andere cliënten en de medewerkers van WZH te waarborgen. Mocht bezoek echt onvermijdelijk zijn, dan kan dat uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  • twee afzonderlijke bezoekers per 24 uur per cliënt
  • de bezoekers hebben geen (lichte) griepverschijnselen
  • het bezoek vindt plaats op het appartement (de bezoekers lopen hier rechtstreeks naartoe).

Kinderen onder de vijf jaar kunnen we helaas geen toegang verlenen tot de WZH locaties.

Inzet zorg- en dienstverlening

Om de zorg op de langere termijn te borgen zullen wij indien noodzakelijk gaan werken met aangepaste roosters, zodat wij ook op de langere termijn de continuïteit in zorg- en dienstverlening kunnen waarborgen.

Dit brengt met zich mee dat het activiteitenaanbod anders wordt vormgegeven en het restaurant wordt gesloten.

Ook voor cliënten die thuis wonen  en zorg van WZH ontvangen, geldt dat wij  -indien nodig- aanpassingen maken in het rooster om ook op de langere termijn de zorg te kunnen continueren.


Update 15 maart 2020:

Als u in een gebied bent geweest waar besmetting is geconstateerd, maar u heeft geen klachten,
dan kunt u gewoon op de WZH-locaties komen. Wij vragen bezoekers met verkoudheid-/
griepklachten en/ of koorts niet naar de WZH locaties te komen.

Binnen WZH worden de adviezen gevolgd die u ook vast al in de media heeft kunnen lezen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
  • Neus, mond en gezicht zo min mogelijk  aanraken.
  • Schud geen handen meer.

Wij gaan er vanuit u voor nu zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Voor meer, actuele
informatie en vragen kunt u terecht bij de website van het RIVM.