print deze pagina

Feestelijke onthulling Tovertafel WZH Hoge Veld

24 jun 2016

Cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om via crowdfunding een Tovertafel voor de cliënten van WZH Hoge Veld bij elkaar te sparen. De Tovertafel werd gisteren op feestelijke wijze onthuld.

De bij elkaar gespaarde Tovertafel is op donderdagavond 23 juni op feestelijke wijze onthuld door dhr. Kievit van de Cliëntenraad en locatiemanager Maaike Veenstra.

Van high tea tot sponsorloop

Alle afdelingen van WZH Hoge Veld hebben de afgelopen maanden activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de Tovertafel. Zo werd er onder andere een high tea georganiseerd, plantjes verkocht en soep gemaakt met cliënten welke in het restaurant werd verkocht. Tot slot werd er een sponsorloop georganiseerd waarbij familieleden, medewerkers en vrijwilligers samen met cliënten buiten gingen wandelen en zich hiervoor lieten sponsoren. Al deze inzet heeft ertoe geleid dat de aanschaf van de Tovertafel is gerealiseerd.

De onthulling vond plaats tijdens de familieavond. Deze avond wordt tweemaal per jaar georganiseerd voor mantelzorgers van cliënten van WZH Hoge Veld. Locatiemanager Maaike Veenstra liet na de onthulling weten trots te zijn op het behaalde resultaat. Ze vertelt: “De Tovertafel is van ons allemaal. We hebben er samen hard aan gewerkt om de Tovertafel te realiseren. Laten we er nu met z’n allen zoveel mogelijk gebruik van maken.”

De Tovertafel is geplaatst in het Ontmoetingscentrum van WZH Hoge Veld, zodat alle cliënten die bij WZH Hoge Veld wonen en cliënten uit de wijk allemaal van de Tovertafel gebruik kunnen maken.

De Tovertafel

De Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden- tot late stadia van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. De Active Cues Tovertafel is een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel. Deze lichtprojecties zijn interactief doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de ouderen met dementie.