print deze pagina

Berichten betreffende coronavirus

12 nov 2020

UPDATE 12 NOVEMBER: Ontwikkelingen coronavirus.

Het coronavirus is wereldwijd een veel besproken thema. WZH volgt de adviezen van het RIVM. Zie voor meer informatie over het coronavirus en de maatregelen binnen WZH onze pagina Coronavirus en WZH.


Update 12 november 2020:
Ontwikkelingen coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus worden bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) goed in de gaten gehouden. Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 10 november 2020:
WZH past bezoekregeling aan

Op basis van de Covid-19 besmettingen onder de bewoners en medewerkers van WZH, is sinds eind oktober ’20 in samenspraak met de GGD een aangepaste bezoekregeling in werking gesteld voor afdelingen waarop besmettingen zijn geconstateerd. Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 10 augustus 2020:
Op bezoek komen na uw vakantie

Mag ik op bezoek komen als ik op vakantie in een gebied ben geweest met code oranje of rood? Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 29 juni 2020:
Bezoek vanaf 1 juli: meer ruimte voor ontmoetingen

De strenge bezoekregels door de COVID-19 pandemie hebben veel mensen getroffen en zijn zeer ingrijpend geweest voor iedereen. Gelukkig is er vanaf 1 juli weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten. Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 13 juni 2020:
WZH bereidt voor op verdere versoepeling bezoekregeling

Bij WZH willen we graag zo snel mogelijk gehoor geven aan de versoepeling van de bezoekregeling. Maar alleen na een zorgvuldige voorbereiding. Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 22 mei 2020:
WZH bezoekersregeling per 25 mei versoepeld

De persconferentie van 19 mei jl. geeft aan dat verpleeghuizen hun bezoekregeling voorzichtig en zorgvuldig kunnen uitbreiden. Vanaf 25 mei as. is bezoek aan de meeste WZH locaties weer mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Update 9 mei 2020:
WZH Prinsenhof behoort tot eerste 25 Nederlandse verpleeghuizen die weer open gaan voor bezoek

In de persconferentie (van de Minister President, Mark Rutte) van 06 mei jl. is er ruimte gegeven om voorzichtig en zeer zorgvuldig, op basis van een ‘proef’, het bezoek weer op te starten in slechts vijfentwintig verpleeghuizen binnen Nederland. Binnen de veiligheidsregio Haaglanden mag één locatie onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen. Wij zijn blij dat deze ruimte specifiek wordt geboden aan de somatische afdelingen (Colckhof en Oldenhof) van WZH Prinsenhof.

Hoe verloopt dit bezoek?

Onder strikte voorwaarden kan één unieke bezoeker worden toegelaten op het appartement van een cliënt van de somatische afdelingen van WZH Prinsenhof. Deze strikte voorwaarden zijn uitgewerkt in een bezoekregeling die de cliënten, medewerkers en bezoekers nauwlettend moeten opvolgen. De bezoekregeling is tot stand gekomen op basis van zorgvuldige afspraken, in samenspraak met diverse instanties en op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Bezoek op andere locaties en andere afdelingen van WZH Prinsenhof

Wij hopen u binnenkort te kunnen berichten over een verdere verruiming van de ‘fysieke’ bezoekregeling (onder strikte voorwaarden) voor verpleeghuizen. Op dit moment zijn er op alle locaties van WZH faciliteiten aanwezig om te kunnen (beeld)bellen en op andere alternatieve wijze elkaar te zien, spreken en/ of te ontmoeten.

Vragen

Indien u zorg gerelateerde vragen heeft, verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met het servicepunt van de locatie of uw contactpersoon bij de thuiszorg van WZH. Zij dragen er zorg voor dat u wordt teruggebeld indien dit mogelijk is.

Heeft u vragen over bovenstaande inhoud? Stuur deze vragen dan naar info@wzh.nl. Wij zorgen dat uw vraag zo snel mogelijk beantwoord wordt.


Update 20 maart 2020:

De overheid heeft besloten alle verpleeghuizen in Nederland dicht te houden voor bezoek. WZH volgt deze lijn. Deze maatregel heeft een grote impact en het valt ons zwaar om deze te moeten treffen, omdat cliënten van WZH hechten aan bezoek van familie en vrienden. Wij proberen tevens uw naaste en de medewerkers van WZH maximaal te beschermen in deze periode.

Geen bezoek

Het is niet meer toegestaan om uw naaste te bezoeken. Alle WZH-locaties zijn vanaf heden gesloten. Neemt u contact met het servicepunt van de WZH locatie als u hier specifieke vragen over heeft.

Inzet zorg- en dienstverlening

Om de zorg op de langere termijn te borgen zullen wij gaan werken met aangepaste roosters, zodat wij ook op de langere termijn de continuïteit in zorg- en dienstverlening kunnen waarborgen. Dit brengt met zich mee dat het activiteitenaanbod anders wordt vormgegeven en het restaurant, het ontmoetingscentrum en het dagactiviteitencentrum wordt gesloten. Ook voor cliënten die thuis wonen en zorg van WZH ontvangen, geldt dat wij aanpassingen maken in het rooster om ook op de langere termijn de zorg te kunnen continueren.

Vragen

Indien u zorg gerelateerde vragen heeft, verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met het servicepunt van de locatie of uw contactpersoon bij de thuiszorg van WZH. Zij dragen er zorg voor dat u wordt teruggebeld indien dit mogelijk is.

Mocht u vragen hebben over de beschreven maatregelen, stuur deze vragen dan naar info@wzh.nl. Wij zorgen dat deze zo snel mogelijk beantwoord worden.

Het is een moeilijke periode waarin wij elkaar nodig hebben. Daarom vragen wij u nogmaals om uw begrip en medewerking, dit in het belang van uw eigen veiligheid, die van uw naasten en van de medewerkers van WZH.

Wij rekenen op uw begrip!
Namens het Bestuursteam WZH


Update 16 maart 2020:

Om de gezondheid en veiligheid van bewoners en medewerkers van WZH te waarborgen en in navolging van de landelijke maatregelen van 15 maart jl. heeft WZH de volgende aanvullende maatregelen genomen:

Geen bezoek

Wij verzoeken u dringend om niet op bezoek te komen, om de veiligheid van uw naaste, andere cliënten en de medewerkers van WZH te waarborgen. Mocht bezoek echt onvermijdelijk zijn, dan kan dat uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  • twee afzonderlijke bezoekers per 24 uur per cliënt
  • de bezoekers hebben geen (lichte) griepverschijnselen
  • het bezoek vindt plaats op het appartement (de bezoekers lopen hier rechtstreeks naartoe).

Kinderen onder de vijf jaar kunnen we helaas geen toegang verlenen tot de WZH locaties.

Inzet zorg- en dienstverlening

Om de zorg op de langere termijn te borgen zullen wij indien noodzakelijk gaan werken met aangepaste roosters, zodat wij ook op de langere termijn de continuïteit in zorg- en dienstverlening kunnen waarborgen.

Dit brengt met zich mee dat het activiteitenaanbod anders wordt vormgegeven en het restaurant wordt gesloten.

Ook voor cliënten die thuis wonen  en zorg van WZH ontvangen, geldt dat wij  -indien nodig- aanpassingen maken in het rooster om ook op de langere termijn de zorg te kunnen continueren.


Update 15 maart 2020:

Als u in een gebied bent geweest waar besmetting is geconstateerd, maar u heeft geen klachten,
dan kunt u gewoon op de WZH-locaties komen. Wij vragen bezoekers met verkoudheid-/
griepklachten en/ of koorts niet naar de WZH locaties te komen.

Binnen WZH worden de adviezen gevolgd die u ook vast al in de media heeft kunnen lezen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
  • Neus, mond en gezicht zo min mogelijk  aanraken.
  • Schud geen handen meer.

Wij gaan er vanuit u voor nu zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Voor meer, actuele
informatie en vragen kunt u terecht bij de website van het RIVM.