UNC-ZH Prijs

11 september 2019

Het symposium van het UNC-ZH plaats had als onderwerp 'Van thuis naar verpleeghuis met kwaliteit van leven; betekenisvolle activiteiten bij dementie'. WZH ging naar huis met de prijs!

Aan het eind van het symposium werd een prijs uitgereikt; een stimuleringssubsidie voor onderzoek. Onder de 5 inzendingen van diverse zorgorganisaties - waaronder 1 van WZH - is gekozen voor het onderzoeksvoorstel van Josephine Jansen en Charlotte Landers!

Deze logopedisten wonnen de subsidie-prijs van €15.000! Dit geld zal gebruikt worden voor het doen van onderzoek naar ervaringen en behoeften van (zorg)medewerkers bij kauw- en slikstoornissen op de psychogeriatrie.

Het UNC-ZH heeft als belangrijkste doelstelling het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en praktijk in de ouderengeneeskunde. Het netwerk wil de zorg en behandeling aan cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen beter onderbouwen en verbeteren.

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden