Toelichting op publicaties IGZ over WZH Sammersbrug

7 juli 2016

Vanmorgen verscheen een artikel in de Volkskrant waar WZH Sammersbrug werd genoemd als één van de verpleeghuizen waarvan de Inspectie (IGZ) vindt dat cliënten risico lopen. Op 24 jl. heeft IGZ het toezichtsbezoek afgesloten. Dit doet zij alleen bij voldoende vertrouwen in de zorginstelling. Hieronder volgt een toelichting op de reeds gepubliceerde stukken van IGZ over WZH Sammersbrug.

Bezoek IGZ aan WZH Sammersbrug 

In september 2015 is WZH Sammersbrug onverwachts bezocht door IGZ. WZH Sammersbrug scoorde op 33 van de 41 punten een voldoende. Op 8 punten scoorde het verpleeghuis een onvoldoende.

IGZ vermeldt in het rapport: 

“Er is een strakke sturing op kwaliteit en veiligheid. Er is een goede structuur ten aanzien van managementinformatie. De lijnen zijn kort en het management is laagdrempelig benaderbaar.
Er is echter nog een verbeterslag te maken voor wat betreft toezien op protocollen en het daadwerkelijk uitvoeren en evalueren van afgesproken beleid”.
“De inspectie heeft in Sammersbrug een goede sfeer ervaren. De medewerkers maken een betrokken indruk. Er is weinig verloop. Er zijn geen uitzendkrachten dus de cliënten zien veelal bekende gezichten”.

Op 24 juni jl. heeft IGZ het toezichtsbezoek afgesloten. Dit doet zij alleen bij voldoende vertrouwen in de zorginstelling.

Verbeterpunten

De 8 verbeterpunten hebben de medewerkers van WZH Sammersbrug snel en adequaat opgepakt. Het ging om de volgende onderwerpen: betere opvolging van risicosignalering (bv. bij kans op vallen of incontinentie), werken volgens de instructies op gebied van medicatie, hygiëne en veiligheid, het registreren in het dossier van doelen en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de opslag van medicatie.

Steun

Het is fijn om in de reacties op de publicatie van veel cliënten, mantelzorgers, collega’s en de cliëntenraad te horen dat zij zich niet herkennen in de opvattingen van de Inspectie over WZH Sammersbrug.

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden