Diaconie Voorburg schenkt Kloppenburgorgel

26 februari 2020

In WZH Vliethof is zaterdagmiddag 22 februari het Kloppenburgorgel in gebruik genomen met orgelspel van Louis Cosman.

Met toestemming van de erfgenamen van de oorspronkelijke schenker – het orgel stond oorspronkelijk in de Opstandingskerk - droeg Cor Hoek, voorzitter van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg, het orgel (om niet) in eigendom over aan het Woonzorgcentrum. De zaal zat helemaal vol met bewoners van Vliethof.

Voorafgaand aan de overdracht is het orgel op kosten van de Diaconie door Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht gereed gemaakt voor een tweede leven in het in september 2019 geopende en aan het aan de Vliet gelegen Vliethof waar circa 90 ouderen met dementie wonen.

Bij de verkoop van de grond waarop Vliethof is gebouwd kwam de Diaconie met de koper overeen dat er in Vliethof, opvolger van het voormalige Rustoord , een ruimte opgenomen zou worden waarin bewoners bij elkaar kunnen komen voor een kerkelijke viering. In die ruimte staat nu het Kloppenburgorgel.

Toen hij nog diaken was coördineerde Louis Cosman de verkoop van de grond terwijl hij als orgelkenner het contact onderhield met Heuvel Orgelbouw.

Voortaan zal het orgel bespeeld worden bij de wekelijkse kerkelijke viering op vrijdagmiddag terwijl organisten die meewerken aan Oude kerk Open gevraagd zal worden om het op andere momenten te bespelen.

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden