Cliëntportaal: volop in gebruik

14 juni 2016

Inmiddels maken 320 cliënten en mantelzorgers enthousiast gebruik van het WZH cliëntportaal. “Niet op locatie zijn, maar wel weten wat er speelt rond mijn moeder. Dat is heel fijn!”, vertelt een mantelzorger. Een cliënt geeft aan: “Ik kijk elke dag wat er over mij geschreven wordt”.

Wensen voor de toekomst

Cliënten en mantelzorgers zijn blij met de mogelijkheid om het eigen zorgdossier of dat van een naaste via het cliëntportaal in te kunnen zien. Ze hebben voor de toekomst een aantal wensen wat betreft de uitbreiding van functionaliteiten in het cliëntportaal: samen met de zorg één agenda delen, metingen en medicatielijsten kunnen zien, berichten uitwisselen met het zorgteam en foto's en filmpjes kunnen plaatsen. Het portaal wordt de komende tijd, in samenwerking met cliënten en mantelzorgers, verder ontwikkeld.

Effect op de zorg

Het cliëntportaal heeft effect op de zorg: “Het stimuleert het wederzijds begrip tussen medewerkers en familie. Laatst zei de zoon van een cliënt ‘ik wist niet dat jullie zoveel meemaakten met mijn moeder!’”, vertelt een teamleider. Een behandelaar zei aangesproken te zijn door een cliënt omdat hij nog niet had gerapporteerd naar aanleiding van een bezoek. En een locatiemanager gaf aan dat gesprekken een andere inhoud krijgen doordat familie meeleest via het cliëntportaal.

Rapporteren

De implementatie van het cliëntportaal maakt dat medewerkers extra alert zijn op de rapportages die zij schrijven. Ter ondersteuning werd het Zakboekje Rapporteren gemaakt. Hierin staan afspraken die binnen WZH gemaakt zijn t.a.v. rapporteren, tips voor een goede rapportage, voorbeelden uit de praktijk (uitgewerkt volgens de SOAP-methode), opdrachten en er is ruimte voor aantekeningen. De inhoud kwam tot stand ‘vanaf de werkvloer’ (i.s.m. een verpleegkundige, een teamleider, een arts, een psycholoog en een kwaliteitsfunctionaris) en werd, vóór productie en verspreiding, getest door 40 medewerkers. De reacties zijn positief: het boekje levert ondersteuning, inspiratie én gespreksstof op!

Zakboekje rapporteren

Klik op de afbeelding om het boekje te downloaden.

Het clientportaal maakt deel uit van het programma Waardigheid en Trots van het Ministerie van VWS

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden