Clientportaal houdt medewerkers scherp

16 november 2015

In de nieuwste uitgave van het magazine TranS vertelt Sabrina Schreuder, sr. woonzorgbegeleider bij WZH Leilinde, over haar ervaringen met de pilot clientportaal.

Op ieder moment van de dag je eigen zorgdossier in kunnen zien via een computer, laptop of tablet. Het is bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een veelgehoorde wens. Daarom vindt er een pilot plaats waarin WZH samen met cliënten en wettelijke vertegenwoordigers, onderzoekt hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan een ‘cliëntportaal’. De pilot sluit aan bij de visie ‘cliënt centraal’ en het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie.

Eigen regie client centraal

Sabrina Schreuder is werkzaam als senior woonzorg begeleider bij WZH Leilinde. “In de zorg nemen wij cliënten graag dingen uit handen. Maar het zal je verbazen wat mensen allemaal nog zelf kunnen als je hen de ruimte geeft! Om de mindset van collega’s te veranderen organiseerde ik een workshop: zij werden op dezelfde manier benaderd zoals zij zelf cliënten benaderen. Dat leidde tot positieve discussies: wij zeggen wel ‘de cliënt staat centraal en heeft de regie’ maar hoe doen wij dat dan in de dagelijkse praktijk? Daarom hebben wij de pilot cliëntportaal met open armen ontvangen op onze afdeling.”

Bevorderen wederzijds begrip

Het cliëntportaal stelt cliënten in staat om op ieder gewenst moment het eigen zorgdossier in te zien. Wat betekent dat voor medewerkers? Sabrina: “Ten eerste zijn we nóg alerter op hoe we gebeurtenissen verwoorden in rapportages. Ten tweede krijgen we van de wettelijke vertegenwoordiger te horen dat zij door het cliëntportaal een completer plaatje hebben van wat er allemaal speelt in het dagelijks leven van hun naaste: ‘Wat maken jullie een hoop mee!’ Op die manier bevordert het cliëntportaal wederzijds begrip.” Ze vervolgt: “En wat ook echt winst is, zowel voor cliënten als voor medewerkers, is dat er geen afspraak meer gemaakt hoeft te worden om het dossier in te zien.”

In verbinding blijven

Hoewel Sabrina positief is over het cliëntportaal, ziet zij ook een aantal aandachtspunten: “Niet iedere cliënt of wettelijke vertegenwoordiger is even vaardig op een computer of tablet. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers. Daarnaast moeten verwachtingen ten aanzien van het cliëntportaal onderling goed afgestemd worden. Want het portaal mag geen vervanging worden van het persoonlijke contact dat er is. Het is heel belangrijk om écht met elkaar in verbinding te blijven.”

Dit artikel is gepubliceerd in TranS nr. 3 2015: http://transmuralezorg.nl/tijdschrift/2015/3/index.html#11

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden