Blog: "Hoe houd je dit vol?"

29 mei 2017

Tim van Iersel is geestelijk verzorger bij WZH en gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. In zijn blog vertelt hij over de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’. Het materiaal is nu online verkrijgbaar.

Onder de indruk ben ik. Van mantelzorgers. Zij maken veel mee. Toen hun dierbare nog thuis woonde, maar evengoed nu het verpleeghuis een realiteit is geworden. “Hoe houd je dit vol?”, bedenk ik me regelmatig.

Radeloos

“Soms ben ik radeloos geweest,” vertelt een mantelzorger me. “Zo gespannen was ik.” De mantelzorg voor zijn partner dreef hem soms tot wanhoop. Hij kon maar ternauwernood zijn hoofd boven water houden. Dat lukte echter niet alleen: “In die radeloosheid heb je echt mensen nodig om je af te remmen,” verduidelijkt hij. “Dat is soms mijn redding geweest.”

Ontvangen

Mantelzorgers zorgen voor de ander, maar hebben zelf ook anderen nodig. Hulp ontvangen is echter niet gemakkelijk. Toen ik aan een groep mantelzorgers, die beaamden dat je het als mantelzorger niet alleen kunt, eens vroeg of zij goed zorg konden ontvangen, was het unanieme antwoord in koor: “Nee!”.

Behoefde aan steun

Hoewel ze het dus moeilijk vinden om hulp te vragen of te ontvangen, ervaren zij die behoefte wel. Het kan dan juist van grote toegevoegde waarde zijn als die anderen ook mantelzorger zijn. Dit vindt de eerder genoemde meneer ook: “De ervaring dat je geen eenling bent, helpt.”

Gespreksgroep

Hij heeft daarom deelgenomen aan de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ die we in verschillende woonlocaties van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) organiseren. De gespreksgroep bestaat uit vijf maandelijkse bijeenkomsten rondom het centrale thema zingeving. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemende mantelzorgers ook ‘huiswerk’, om tussendoor eveneens bewust met zingeving bezig te zijn.

Als mantelzorger is het soms prettig om ervaringen met elkaar te delen. Bij verschillende woonzorgcentra van WZH vindt daarom de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ plaats. Het materiaal is nu online verkrijgbaar voor gebruik: www.wzh.nl/zininmantelzorg

wzh zin in mantelzorg begeleidersboek

Aantoonbaar effectief

De gespreksgroep slaat aan. De evaluaties laten zien dat mantelzorgers het hoog waarderen. Het creëert bewustwording, zoals een deelnemer schetst: “De groep fungeert als actieve voeding. Het is verrijkend. Je gaat weer goed voelen wat je voelt.”

Dankbaar

Ik ben dankbaar dat ik deze gespreksgroepen met mantelzorgers mag begeleiden. We voeren bijzondere en intense gesprekken. Deelnemers delen intieme ervaringen. Het is indrukwekkend om te horen wat zij meemaken en hoe ze daarmee omgaan. Hoe veerkrachtig mensen zijn en hoe zij in zoveel chaos toch zin weten te ontdekken. Dat ik daarvan eventjes deel mag zijn en me de verhalen worden toevertrouwd, stemt me dankbaar.

Ontgiftingsproces

Hoe houd je het vol als mantelzorger? Het is prachtig om door de gespreksgroep voor mantelzorgers hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Want de groep geeft kracht en ontspanning. Wie kan dat beter verwoorden dan een deelnemer zelf: “De gespreksgroep werkt als een soort ontgiftingsproces: langzaam maar zeker verlies je het gif dat is opgebouwd door spanning.”

Tim van Iersel

  • Via Twitter deelt Tim van Iersel wat hij beleeft en meemaakt, geeft tips en laat ons meekijken in zijn werk bij WZH.
  • Volg Tim via Twitter: @TvanIersel
  • Ook heeft hij zijn eigen website: www.timvaniersel.nl 
  • Tim van Iersel fungeert vanaf heden als expert op dementie.nl, lees meer hierover op dementie.nl/expert/tim-van-iersel

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden