Bezoek vanaf 1 juli: meer ruimte voor ontmoetingen

29 juni 2020

De strenge bezoekregels door de COVID-19 pandemie hebben veel mensen getroffen. Gelukkig is er vanaf 1 juli weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten.

Nieuwe voorwaarden vanaf 1 juli

De bezoekregeling voor verpleeghuizen is de afgelopen weken een veelbesproken onderwerp geweest, zowel in het land als binnen WZH. De strenge bezoekregels die bij aanvang van de COVID-19 pandemie aan de verpleeghuizen zijn opgelegd, hebben veel mensen getroffen en zijn zeer ingrijpend geweest voor iedereen.

Wij zijn dan ook blij dat er in de laatste persconferentie van de regering, van woensdag 24 juni jl., meer ruimte is geboden om elkaar weer te ontmoeten. De voorwaarden waaronder dit volgens de minister van VWS vanaf 1 juli kan, zijn:

 • dat er in het verpleeghuis geen besmetting is met COVID-19, en
 • dat overal de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.

Dit moet georganiseerd worden op een manier die past bij de situatie van het betreffende verpleeghuis en de mensen die daar wonen en werken.

Dit lukt alleen als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en we samen, overal, ons best doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dus ook als u op bezoek komt of uw naaste meeneemt is het belangrijk om alle basisrichtlijnen van het RIVM in acht te nemen:

 • houd tenminste 1,5 meter afstand;
 • was en ontsmet uw handen;
 • hoest in uw elleboog;
 • let op elkaar.

Wij willen u op het hart drukken om deze regels na te leven, niet alleen voor uzelf maar ook voor de (kwetsbare) bewoners, de medewerkers en andere bezoekers.

Op bezoek komen, bezoek ontvangen

U mag op bezoek komen en/of bezoek ontvangen, ook van bijvoorbeeld uw eigen kapper en/of pedicure. Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Hierbij is tijdens het gehele bezoek de anderhalve meter afstand van toepassing.

In ons actuele overzicht op onze website ziet u of een WZH locatie/afdeling open is. We adviseren om deze website goed in te gaten te houden en kort voor uw bezoek voor de zekerheid nog even te raadplegen, om te voorkomen dat u voor een dichte deur staat.

Op bezoek gaan

Het is mogelijk om uw naaste mee te nemen voor een bezoek buiten de WZH locatie. Hieraan zijn regels gebonden, zorg dat u deze bespreekt met de zorgmedewerker en/of teamleider voordat u uw naaste meeneemt.

Dringende verzoeken

Onze dringende verzoeken aan u, als u op bezoek komt:

 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst;
 • De servicepuntmedewerker vraagt alle bezoekers of zij of hun huisgenoten verkoudheidsklachten hebben en/of griepverschijnselen. Beantwoord deze vraag in alle eerlijkheid, voor de veiligheid van uzelf en van onze cliënten en medewerkers. Indien er sprake is van klachten, zijn wij genoodzaakt het bezoek te annuleren;
 • Vul uw gegevens in op het registratieformulier bij het servicepunt. Dit is nodig om bij een eventuele uitbraak contactonderzoek uit te kunnen voeren;
 • Als uw familielid niet begrijpt dat 1,5m afstand houden noodzakelijk is, verstrekt WZH u beschermende mondmaskers. U bent in dit geval verplicht deze te gebruiken, ook als u naar buiten gaat. Dit heeft te maken met de veiligheid van uzelf, uw naaste en de medewerkers van WZH;
 • Volg de RIVM-(hygiëne)richtlijnen en de aanwijzingen van de WZH medewerkers altijd op, voor uw veiligheid en die van alle betrokkenen. Daarbij kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken: Houd 1,5 meter afstand!

Wij willen u vragen om de inhoud van dit te bespreken met de andere betrokkenen bij uw naaste.

Mogelijk heeft u nog vragen en wilt u deze bespreken. U kunt dan contact opnemen met het servicepunt van de locatie. We zijn blij en dankbaar om u weer te mogen verwelkomen in deze bijzondere tijd, en wensen u een fijn bezoek!

Met vriendelijke groet,
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden