print deze pagina

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Bij WZH gaat het om u en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te blijven behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we graag met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

 

Onderzoek en informatie

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek gehouden in onze woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar). Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen worden verbeterplannen in alle woonzorgcentra en organisatiebreed gestart.

Onderstaand schema geeft een overzicht in het waarderingscijfer, aanbevelingspercentage en aantal waarderingen over 2016 t/m 2018.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2018

Zorgkaart Nederland
2016
2017
2018
Waarderingscijfer
Aanbevelingspercentage
Aantal waarderingen
7,9
88%
op basis van 160 waarderingen
7,6
92%
op basis van 1020 waarderingen
7,8
92%
op basis van 872 waarderingen

De interviews door Zorgkaart Nederland die in 2017 en 2018 hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Meer over de cliënttevredenheid over onze zorg leest u in ons WZH Jaardocument en via de vergelijkingssite Zorgkaart Nederland.
 

PREZO kwaliteitssysteem

WZH maakt gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO gebaseerd op een hedendaagse visie op kwaliteitstoetsing, op vigerende wet- en regelgeving, branchenormen en op het vernieuwde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017). PREZO staat voor PREstaties in ZOrg.

Het kwaliteitssysteem PREZO is een hulpmiddel voor organisaties om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren en te borgen. Net als bij WZH staat de cliënt hierbij centraal. Jaarlijks laat WZH het concern en alle woonzorgcentra door Perspekt, een onafhankelijk bureau, toetsen om te weten of WZH voldoet aan alle PREZO-normen. Dit kan resulteren in een PREZO-keurmerk per woonzorgcentrum.

Middels de zogenoemde Plan – Do – Check – Act cyclus worden continu verbeteringen doorgevoerd. We kijken hierbij naar kwaliteitsinformatie, zoals klachten, interne audits, incidentmeldingen, cliënttevredenheid en zorginhoudelijke metingen. Waar we keurmerken hebben en wat we per woonzorgcentrum doen om de kwaliteit te behouden en te verbeteren, leest u op de pagina's van de verschillende woonzorgcentra.